Bilgiye Erişim

Hedefler

Yurtdışı muhasebe ve mali müşavirlik alanında
Muhasebecilik alanında uluslararası gelişimi izlemek
ABD
Kanada
Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan, yaşanmakta olan sorunların izlenip, (Oda Web sitesi, dergisi ya da kitap olarak) yansıtılması
 
Özellikle AB üye ülkeleri muhasebecilerinin uyum sürecinde ve bugün yaşadıkları durum ve sorunlar konusunda seminerlerin açılması
Avrupa Birliği muhasebecilik uygulamaları
Uluslararası Muhasebe Standartları
Çok uluslu şirket muhasebeciliği  vb.
 
Değişik ülke uygulamalarını izlemek, gerekli kaynakları sağlamak,
Tartışılan konuları belirlemek, izlemek ve içerikleri konusunda Yönetimi bilgilendirmek,
AB Uygulamaları ve geçiş süreci sorunlarını, ülkelere bağlı olarak belirlemek, ilgili kaynakları sağlamak,
Birlik, Federasyon vb. örgütlerin çalışma ve toplantılarını izlemek, bu yönde önceden Yönetime bilgi sunmak, sonuçları konusunda bilgi ve belge toplamak
Yabancı veritabanlarını belirli konularda taramak, gerekli bilgileri elektronik ortamda, erişime hazır tutmak, Yönetime bilgi sunmak,
Yurtdışı (Science Citation Index’de taranan) kökenli süreli yayınları düzenli izlemek,
Günlük Duyuru Bülteni ve Seçmeli Bilgi Duyuru Bülteni ile konuları duyurmak,
Yurtiçi muhasebe ve mali müşavirlik alanında
Yerli kitap ve kitapdışı belgeleri izlemek, sağlamak, eksiksiz bir dermesini oluşturmak;
Yerli süreli yayınları izlemek, ayrıca MMM konularında farklı süreli yayınlarda yayımlanmış makaleleri toplamak, düzenlemek;
Türkiye üniversitelerinde hazırlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerini izlemek, toplamak, düzenlemek.
Türkçe muhasebecilik bibliyografyasını (Kitap ve makale,, tezler)  hazırlamak;
Günlük Duyuru Bülteni hazırlamak: dergilerin içindekiler sayfası, yeni gelen kitapların içindekiler, tezler için de geçerli olacak.
Telif sorunu yaratmayacak her belgeyi elektronik ortamda( internette) tam metin hizmete açmak;
Odada üretilen fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları, çizgisel, elektronik her türden belgeyi izlemek, sağlamak ve düzenlemek.
MMM  Odası üyeleri yanında bu konuda çalışan öğretim elemanları, öğrenciler ve araştırmacıların MMM konusunda, her türden bilgi ve belgeye dayalı sorunları, araştırmaları desteklemek.
Oda çalışmaları, toplantıları vb. etkinleri için konu bibliyografyaları hazırlamak, sınırlı sayıda çoğaltmak,
Bilgi Merkezi çalışmaları içinde oluşturulacak bilgi dosyaları hazırlamak.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.