Mevzuat

Ticaret Sicil İşlemleri ve Raporlar

Değerli Meslektaşlarım,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, İkincil mevzuatın ve Ticaret Sicili işlemleri dikkate alınarak, meslek mensuplarımızın beklentisine cevap vermek ve mevzuatı değişikliği ile uygulanması konularında ki ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile başlatılan çalışma İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yapılan çalışma, uygulamaya yönelik olarak tasarlanmış ve yoğun iş sürecinde meslek mensuplarının iş yükünü azaltmayı amaçlamaktadır.

Yapılan çalışmanın mesleğimize ve iş dünyamıza katkı getirmesi dileğiyle saygılar sunuyorum.

Erol Demirel
BAŞKAN

Ticaret Sicili Güncel Uygulama Bilgileri

Birleşme Bölünme Tür Değişikliği

Birleşmede Sicil İşlemleri

Bölünmede Sicil İşlemleri

Tür Değişikliğinde Sicil İşlemleri

Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu ve Diğer Tespit Raporları

Şirket Esas Sözleşmesinin Hazırlanmasına İlişkin Bilgiler

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.