Mevzuat

Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu ve Diğer Tespit Raporları

NOT:
• Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak raporlar; İşlem türüne göre ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi, istenilen bilgilere yer verilmesi koşulu ile tek rapor olarakta düzenlenebilir.

• Bu raporların düzenlenmesi aşamasında geçmişe dönük defter ve benzeri kayıt bilgilerinin olmaması halinde, Raporların güncel kayıt bilgileri (defter veya diğer bilgiler) ile düzenlenmesi gerekmektedir.

• Tüm raporlarınızın inceleme bölümü başlığı altında öz varlık hesaplama tablosuna yer verilerek, sermayenin ödendiği ve TTK 376. maddeye göre yarısının korunup korunmadığı dip notu ile yazılması gerekmektedir.

• İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde, Sermaye artırımlarında düzenlenecek müşavir raporuna göre şirketin özvarlığının tescilli sermayesinin 1/2 nin altına veya eksiye düşmesi halinde; TTK 376.maddenin uygulanması tebliğinin 10.maddesi a ve b bentlerine göre artırılacak sermaye miktarı ile ödenmesi gereken sermaye miktarının hesaplanma yöntemi, https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islemleri/tescil-islemleri Bölümünde, Anonim Şirketler sermaye artışı veya Limitet Şirketler sermaye artışı başlıkları altında yer verilmiştir.

Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait SMMM Raporu

Ortaklar Alacaklarının (Ortaklara Borçların) Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

KOBİ Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

Sermaye Azaltmada SMMM Rapor Örneği

Sermaye Azaltmada Yönetim Kurulu / Müdürler Kurulu Rapor Örneği

Tasfiyeden Dönüşte (Çıkışta) SMMM Rapor Örneği

Tasfiyeden Dönüşte (Çıkışta) Tasfiye Memuru / Memurları Rapor Örneği

Geçmiş Yıl Karlarının Tespitine Ait SMMM Rapor Örneği

Şirketin Faal Olduğuna İlişkin SMMM Rapor Örneği

Fert Firma Tür Değişikliği SMMM Raporu

Tam Bölünme, SMMM Rapor Örneği

Kısmi Bölünme, SMMM Rapor Örneği

Normal Birleşme, SMMM Rapor Örneği

Kolay Birleşme, SMMM Rapor Örneği

Tür Değişikliği, SMMM Rapor Örneği

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.