TESMER

Yönetim Kurulu


BAŞKAN
Erol DEMİREL (edemirel@ismmmo.org.tr)

  Doğum Yılı ve Yeri

1960 yılında İstanbul’da doğdu.

  Öğrenimi

Kabataş Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında İnsan Kaynakları uzmanlık alanında yüksek lisans yaptı. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Denetim alanında doktorasını tamamladı, halen yeterlilik aşamasındadır. “Örgütlerde Güven Ortamının Öncülleri ve Sonuçları” adlı Yüksek Lisans Tezi bulunmaktadır.

  Çalışma Hayatı

Beyoğlu İlçesi’nde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçmişte Mali Çözüm Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, 2004-2010 arasında TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2010-2013 döneminde İSMMMO Oda Saymanlığı, 2013-2016 döneminde İSMMMO Oda Sekreterliği görevlerinde bulundu. TESMER İstanbul Şubesi eğitmenidir. Yayınlanmış çok sayıda mesleki bildiri, mesleki proje çalışmaları ve yazıları bulunmaktadır. 2016-2019 döneminde İSMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır, 2019-2022 döneminde İSMMMO Oda Sekreterliği görevini üstlenmiştir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki çocuk babasıdır.


BAŞKAN YARDIMCISI
Fatih TAPKAN (fatih.tapkan@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1977 İskenderun doğumludur.

  Öğrenimi

1995 yılında Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme Bölümü'nü bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2007 yılında Muhasebe-Finansman alanında Yüksek Lisansını başarıyla tamamladı.

  Çalışma Hayatı

Mesleğe, 2002 yılında stajyer olarak başlamış, vergi ve finansal tablolar denetimi alanında çalışmıştır. 2008 yılından bu yana Şişli ilçesinde mesleki faaliyetine özellikle muhasebe, denetim ve danışmanlık alanlarında devam etmektedir. 2011 Yılından bu yana TESMER İstanbul Şubesi Ve TÜRMOB Eğitmenliği yapmaktadır. SPK ve ardından KGK Bağımsız Denetim Lisanslarını almıştır.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki çocuk babasıdır.


SEKRETER
Güler GÜNEY (guler.guney@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1975 yılında Kastamonu’da doğdu.

  Öğrenimi

Bayrampaşa Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü dereceyle bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladı. Yüksek Lisansı Marmara Üniversitesi Muhasebe Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı tez aşamasındadır. Halen İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne devam etmektedir.

  Çalışma Hayatı

2005 yılından bu yana Gaziosmanpaşa İlçesi’nde SMMM ve Bilirkişilik faaliyetlerini sürdürmektedir. MMMBD Gaziosmanpaşa Şubesi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri ve İSMMMO Gaziosmanpaşa İlçe Temsilci Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. İSMMMO Entelektüel Sermaye Geliştirme Platformu Projesinde görev almış olup, 2016-2019 dönemi İSMMMO Akademi Genel Kurul Üyeliği ve 2016-2019 Stajyerlerle İletişim Komitesi’nde görev almıştır. 2019 yılından itibaren TESMER İstanbul Şubesi Sekreterliği görevini sürdürmektedir. 2011 yılından bu yana TESMER İstanbul Şubesi ve TÜRMOB Eğitmenliği, 2021 yılından bu yana SÜRGEM eğitmenliğini sürdürmektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve bir çocuk annesidir.


SAYMAN
Engin MUTLU (engin.mutlu@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1976 İstanbul, Üsküdar doğumludur.

  Öğrenimi

İstanbul Şehremini Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İ.İ.Bilimler fakültesinden mezun olmuştur.

  Çalışma Hayatı

2005 yılında ruhsat alarak Mali Müşavir olarak Oda üyesi olmuştur.26 yıllık çalışma hayatının 12 yılında özel sektör firmalarının mali ve idari işler müdürlüğü görev yapmıştır. Beylikdüzü İlçesi’nde serbest olarak mesleğini icra etmektedir. 2007 yılından itibaren MMMBD Büyükçekmece Derneği üyeliğinin yanı sıra Çeşitli Sivil toplum kuruluşları ve derneklerinde görev almıştır.2008 yılından itibaren 2009-2011 döneminde İSMMMO Beylikdüzü Oda Temsilci Yardımcılığı, 2011-2013 döneminde İSMMMO Büyükçekmece Oda Temsilci Yardımcılığı yapmıştır. 2013-2019 yılları arasında İSMMMO Beylikdüzü Oda Temsilciliği ve 2019 yılından itibaren de Tesmer İstanbul Şubesi Yönetim kurulu üyeliği görevine devam etmektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki çocuk babasıdır.


ÜYE
Muharrem KÜÇÜKELÇİ (muharrem.kucukelci@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1974 İstanbul doğumludur.

  Öğrenimi

Beyoğlu Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitimine devam ediyor.

  Çalışma Hayatı

2004 yılından itibaren Kağıthane İlçesi’nde mesleki faaliyetine devam etmektedir. 2015-2019 yılları arasında İSMMMO Kağıthane Oda Temsilciliği, 2010-2013 yılları arasında İSMMMO Stajyerler iletişim Komite üyeliği, 2013-2019 dönemleri arasında Stajyerler İletişim Komitesi Başkanlığı görevini sürdürdü. İstanbul Şubesi Tesmer Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki çocuk babasıdır.


ÜYE
Nedim BOZ (nedim_boz@ismmmo.org.tr)
  Doğum Yılı ve Yeri

1973 Erzincan, Refahiye doğumludur.

  Öğrenimi

1990 Kartal Ticaret Lisesi, 1994 Yıldız Üniversitesi MYO Muhasebe, 2000 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2003 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye-Mali Hukuk bilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Halen Okan Üniversitesi Muhasebe Denetim Doktora programına devam etmektedir.

  Çalışma Hayatı

1990 yılından itibaren meslek yaşamının içinde olup, 1999 yılından itibaren Maltepe İlçesinde serbest olarak Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi ve Bilirkişi ünvanı ile çalışmaktadır. 2017 yılından itibaren TESMER İstanbul Şubesi Eğitmenliği ve TÜRMOB eğitmenliğini sürdürmektedir.

  Kişisel bilgiler

Evli ve bir kız çocuk babasıdır.


ÜYE
Gülşen HACIMURTAZAOĞLU (gulhmo@hotmail.com)
  Doğum Yılı ve Yeri

1959 Emirali Lüleburgaz doğumludur.

  Öğrenimi

Lüleburgaz Lisesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde Finansman alanında yüksek lisans yaptı. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programını ve “Bağımsız Denetimde Kaliteyi Etkileyen Faktörler” projesini tamamladı.

  Çalışma Hayatı

Beyoğlu İlçesi’nde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. 2013-2016, 2016-2019 ve 2019-2022 dönemlerinde Beyoğlu MMMBD’de Dernek Sekreter, Saymanlığı ve Temsilci yardımcılığı ile çeşitli komitelerde ve 2019-2022 döneminde Staj Değerlendirme Komitesinde görev almıştır.

  Kişisel bilgiler

Evli ve iki çocuk annesidir.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.