Yayınlar

ISMMMO Yayınları (e-Yayınlar)

 SIRA  KİTAP ADI   TARİH   YAZAR

1

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Açıklamalı - Örnekli Sirküler

2004

 

2

4857 Sayılı Karşılaştırmalı Açıklamalı İş Kanunu

2004

 

3

4884 Sayılı Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler

2004

 

4

4956, 4958, 4904, 4961, 4962 Sayılı Karşılaştırmalı Açıklamalı Kanunlar

2004

 

5

5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2004

 

6

5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2004

 

7

5281 Sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2004

 

8

2004 Dönem Sonu İşlemleri

2005

Sabri Odak - Bora Yargıç

9

Sosyal Güvenlik Rehberi

2005

Resul Kurt - Hüseyin Fırat

10

5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yorum ve Açıklaması

2006

Ali Tezel - Resul Kurt

11

KDV Uygulaması

2006

Mehmet Maç

12

2005 Dönem Sonu İşlemleri

2006

Sabri Odak - Bora Yargıç

13

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (YENİ)

2006

 

14

Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karşı tutum ve Tepkileri (İstanbul İli Anket Çalışması)

2006

Dr. Halit Çiçek

15

2007 Mali Rehberi

2007

 

16

Menkul Kıymetlerden ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

2007

Tuncel Atabey

17

2006 Dönem Sonu İşlemleri

2007

Sabri Odak - Bora Yargıç

18

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Şerhi

2008

Dr. A. Bumin Doğrusöz

19

Vergiye Karşı Tepkiler: Mükellef Davranışları

2008

Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif Yılmaz -
Arş. Gör. Murat Şeker

20

Yeni Yüzyılın Eşiğindeki Türkiye Ekonomisi

2008

Prof. Dr. Özer Ertuna

21

2007 Mali İzleme Raporu (Ara Rapor) Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi

2008

Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif Yılmaz -
Arş. Gör. Murat Çak - Arş. Gör. Murat Şeker

22

Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Dönem sonu İşlemleri

2008

Cem Tekin - Emre Kartaloğlu

23

Dönem Sonu İşlemleri - Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı - Finansal Raporlamada Yenilikler KOBİ'ler İçin Finansal Raporlama Standartları

2008

 

24

2008 Mali Rehberi

2008

 

25

Son Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Katma Değer Vergisinde İstisna ve İade Uygulama Rehberi

2008

M. Aykut Kelecioğlu

26

Yatırım Kararlarının Belirlenmesinde Vergisel Faktörlerin Önemi

2008

 

27

Türkiye Ekonomisine Bakış Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi

2008

Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif Yılmaz -
Dr. Murat Çak - Arş. Gör. Murat Şeker

28

2007 Dönem Sonu İşlemleri

2008

Sabri Odak - Bora Yargıç

29

Meslek Mensubu Kurumsallaşma Projesi Fizibilite ve Yol Haritası

2008

 

30

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 5754 Sayılı Kanun (Karşılaştırmalı ve Açıklamalı)

2008

 

31

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 5766 Sayılı Kanun (Karşılaştırmalı ve Açıklamalı)

2008

Metin Başer

32

Yetkili Müesseseler (Döviz Büroları)

2008

 

33

Toplum ve Meslek İçin Çözüm

2008

Yahya Arıkan

34

Aydınlanma Yolunda Omuz Omuza

2008

Yahya Arıkan

35

Dünden Bugüne Yarına

2008

Yahya Arıkan

36

Türkiye'nin Kısılmayan Sesiyiz

2008

Yahya Arıkan

37

Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (2. Baskı)

2008

 

38

Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden Memnuniyet ve Yolsuzluklar "İstanbul Araştırması"

2008

 

39

Soru ve Cevaplarla Sosyal Güvenlik Reformunda Önemli Uygulamalar

2008

 

40

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2008

 

41

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Sigortalılık İşlemleri

2009

Yahya Arıkan - Gülsüm Öksüzömer Yılmaz

42

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Semineri

2009

 

43

2008 Dönem Sonu İşlemleri

2009

Sabri Odak - Bora Yargıç

44

Yeni Teşvik Sistemi Rehberi

2009

Emre Kartaloğlu

45

Uluslar arası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim

2009

 

46

İşçi Özlük Dosyası

2010

 

47

Vergi İncelemesi & Mükellef Hakları

2010

 

48

Türkiye'de Vergi Bilinci

2010

 

49

29. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

2010

 

50

Borç Yapılandırması, Stok Beyanı ve Kısmi Af Kanunu

2011

 

51

6111 Sayılı Kanun Kapsamında Alacak Yapılandırması, Matrah Artırımı, Stok Beyanı

2011

 

52

Vergi Felsefesi

2011

 

53

130 Soruda Yeni TTK

2011

 

54

2012 Mali Rehberi

2012

 

55

Muhasebe Ve Denetim Mesleğinde Kurusallaşma

2012

 

56

Haksız Rekabetle Mücadelede Kutup Yıldızımız

2012

 

57

Türkiye Muhasebecilik Bibliyografisi :Kitaplar 1729-2007

2012

 

58

Türkiye Muhasebecilik Bibliyografisi:Makaleler(1886 - 2008)

2012

 

59

Yeni Teşvik Sistemi

2012

 

60

Yeni TTK Hakkında Uygulanacak Yol Haritası

2012

 

61

2013 Mali Rehber

2013

 

62

Kobilerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler

2013

 

63

Müşterilerinizle İletişiminizi Güçlendirin

2013

 

64

İşçi Özlük Dosyası 2013

2013

 

65

İç Denetime Genel Bir Bakış

2015

 

66

Mükellef - İdare (Devlet) İlişkilerinde Teknolojinin Etkin Kullanımı Ve Bilgi Havuzunun Oluşturulması

2015

 

67

Rehber E-Uygulamalar

2015

 

68

Hasılatın Raporlanması

2016

 

69

İşçi Özlük Dosyası 2017

2017

Yücel Akdemir-Gülsüm Öksüzömer

70

Ücretlilerin Prim Ödeme Gün Sayılarında Usül ve Esaslar

2018

Yücel Akdemir-Gülsüm Öksüzömer

71

Defter Beyan Sistemi Yol Haritası Üzerinden Beyanneme Oluşturma Gönderme ve Onaylama İşlemleri

2018

 

72

Meslek Mensubunun Not Defteri

2018

Yücel Akdemir-Gülsüm Öksüzömer

73

Vergi, SGK Alacaklarının Yapılandırılması, Matrah Artırımı, Kasa /Stok Affı, Açıklamalar ve Muhasebe Kayıtları Rehberi (7143 Sayılı Kanun)

2018

Metin Başer-Gülsüm Öksüzömer

74

Dış Ticaret Muhasebesi

2018

Arif Ayluçtarhan-Sezai Kaya

75

İç Denetime Genel Bir Bakış

2019

İç Denetim Komitesi

76

Hizmet Akdiyle Çalışan Meslek Mensuplarının Yol Haritası

2019

Yücel Akdemir

77

TFRS 16 Kiralamalar: Yenilenen Kiralama Muhasebesi, Açıklama ve Örneklerle İşletmelere Olası Etkileri

2019

Muharrem Karataş

78

İlk Uygulama Yılında Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

2019

 

79

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Rehberi

2019

Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu

80

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Rehberi

2019

Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu

81

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Notlar

2020

Yücel Akdemir-Gülsüm Öksüzömer

82

2019 Yılı Gelir Vergisi Rehberi (Gerçek Usule Tabi Mükellefler İçin)

2020

 

83

Koronavirüsün (Covıd-19) Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Çalışmaları Üzerine Muhtemel Etkileri

2020

Bağımsız Denetim Komitesi

84

Kobilere Sağlanan Banka ve Kosgeb Destekleri İle Bireysel Krediler ve Bankacılık Faaliyetlerindeki Değişiklikler

2020

Basel Komitesi

85

E-SMMM Yol Haritası

2020

 

86

Mali Müşavirlik Büroları İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 KVKK) Uyum kılavuzu örnek uygulamalar

2020

Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu

87

Konkordato Komiserliği Başvurusu Yol Haritası

2020

 

88

Vergi, SGK ve Diğer Kamu Alacaklarının yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Yapılan değişiklik rehberi 7256 sayılı kanun

2020

Metin Başer-Gülsüm Öksüzömer

89

7256 Sayılı Kanun Kapsamında İş ve Sosyal Güvenlık Yasalarında Yapılan Yeni Düzenlemeler ve SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Rehberi

2020

İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi

90

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Rehberi

2020

Vergi Komitesi

91

Kooperatiflerin Vergisel Boyutu

2020

Yusuf Üstün-İbrahim Hak

92

Uzaktan Çalışma Usul ve Yöntemleri

2020

İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi

93

E-Defter Saklama Uygulamasına İlişkin Yol Haritası

2020

 

94

Mali Müşavirlik Şirketlerinde KVKK

2020

Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu

95

Yeni Bir Uzmanlık Alanı Kobi Danışmanlığı

2020

Mesleki Uzlaşma Komitesi

96

Teşvik Yol Haritası

2021

SSK Çalışma Grubu

97

KVKK Uyum Rehberi 2

2021

Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu

98

Mali Rehber 2021

2021

İSMMMO

99

Faaliyet Raporu 2020

2021

 

100

Uzlaştırmacı Sınavı Başvuru Rehberi

2021

101

2020 Yılı Gelir Vergisi Rehberi

2021

Vergi Komitesi

102

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Matrah Tespiti ve Beyanına İlişkin Uygulama Örneği

2021

Vergi Mevzuatı Komitesi

103

SGK Teşvikleri

2021

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı komitesi

104

Makine Öğrenmesinin muhasebe ve finansman alanında kullanımı

2021

Volkan Demir/Sena Yıldız

105

Mali Rehber 2022

2022

 

106

Yabancı Şahısların Türkiye'deki vergi borçlarından sorumluluklarına ilişkin sirküler

2022

Türk Ticaret Mevzuat Komitesi

107

2021 yılı Gelir vergisi rehberi

2022

 

108

Sosyal Medya Kullanımında iletişim rehberi

2022

Sosyal Medya İletişim Komitesi

109

2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasına yönelik örnek çalışma

2022

Vergi Mevzuatı Komitesi

110

İşletme yolsuzlukları

2022

Volkan Demir/Eylül Özdarak/
Fikret Sebilcioğlu

111

Faaliyet Raporu 2019-2022

2022

İSMMMO

112

Mali Rehber 2023

2023

Gülsüm Öksüzömer/Metin Başer

113

Faaliyet Raporu 2022

2023

 

114

2022 Yılı Gelir Vergisi Rehberi

2023

 

115

Vergi, Sgk ve Oda Alacaklarının Yapılandırılması, Matrah Artırımı, Kasa / Stok Affı Açıklamalar ve Muhasebe Kayıtları Rehberi (7440 Sayılı Kanun)

2023

Gülsüm Öksüzömer/Metin Başer

116

2022 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin hazırlanmasına yönelik örnek çalışma

2023

Vergi Mevzuatı Komitesi

117

7440 sayılı kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümler

2023

Vergi Mevzuatı Komitesi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.