Üyelere Özel

Ortaklık (Şirket) Kayıtları

Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (2 suret) (Ortaklar şahıs olarak ayrı ayrı ve Ortaklık adına doldurulacaktır.)
• Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi
• Ortaklık Sözleşmesi
• Ticaret Sicil Gazetesi
• İmza Sirküleri
Kaşe Talep Formu (daha önce kaşe başvurusu olmayan imza yetkili ortaklar için)

 


Evraklarınızı tarayıp uye@ismmmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.