Stajyerlere Özel

Stajı Devam Eden Adaylarda İşyeri Adres Nakli ve Unvan Değişiklikliği İşlemleri

İşyeri Adres Naklinde (Ticari Şirketler ve SMMM ve YMMM şirketlerinde Getirilecek Evraklar

* İşyeri değişikliklerinde adres nakli ticaret sicil gazetesi fotokopisi.
* İşten çıkış ve işe giriş bildirgeleri varsa, staj onay ve tek kişi staj onay belgelerininde yenilenmesi gerekir.
* SSK'ya ve Vergi dairesine adres nakli gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.

(Bürolarda) Adres Naklinde Getirilecek Evraklar :

* Bürolarda adres değişikliklerinde yoklama fişi fotokopisi
* İşten çıkış ve işe giriş bildirgeleri varsa, staj onay belgesinin yenilenmesi gerekir.
* SSK'ya ve Vergi dairesine adres nakli gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.

Ticari Şirketler ile SMMM, YMMM şirketlerinde Ünvan Değişikliklerinde yapılacak İşlemler :

* Unvan Değişikliği ticaret sicil gazetesi fotokopisi
* SSK'ya ve Vergi dairesine unvan değişikliği gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.