Mevzuat

Yayınlanmış Ticaret Sicil Gazeteleri

1957 Yılından Bugüne Ticaret Sicil Gazeteleri Elimizin Altında!

Kanun gereği Ticaret Sicili Müdürlüklerindeki tescil edilen işlemlerin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı yapılmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünce çok önemli bir çalışma tamamlanarak web sayfasından erişim 01.08.2018 tarihinde hizmete açılmıştır.

Çalışma ile MERSİS üzerinden ilanların alınmasını da kapsayacak olan elektronik uygulama çerçevesinde 21.02.1957 tarihinde yayımlanmış ilk sicil gazetesinden günümüze kadar yayımlanan tüm ticaret sicil gazetelerine http://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet sitesinden ulaşılma imkânı vermiştir.

Bu hizmet herkesin kullanımına açıktır ve Özel ve Kamu Kurum ve Kuruluşları da bu hizmetten faydalanacağı için bu portal ortak yürütülen işlemlerin daha hızlı yapılmasına imkân verecektir.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.