Bilgiye Erişim

Amaçlar

Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik (MMM) ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları, izlemek, sağlamak, uluslararası standartlar ve çağdaş bilgi ve belge yönetimi ışığında düzenlemek ve telif sorunu olmayan metinleri elektronik ortamda tam metin olarak, telif sorunu olanları bibliyografik niteleme olarak hizmete hazır duruma getirmek;
Konuyla ilgili ulusal bilgiyi eksiksiz izleyip sağlamak; uluslararası bilgileri seçmeli olarak sağlamak;
Oda içinde üretilen, bilgi sağlayan nitelikteki belgelere de Bilgi Merkezi kanalıyla erişebilmek;
Muhasebeciliğin tarihsel gelişimini objelerle yansıtabilecek müze belgelerine konusal olarak erişebilmek.
Üyelerinin her türden sorularını yanıtlamak;
Üye ve stajyerlerin soruları için gerekebilecek bilgi ve belgeyi sağlamak ve düzenlemek;
 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.