Bilgiye Erişim

Yararlı WEB Siteleri

Aşağıda web adresleri verilen sitelerin neden burada yer aldığı ve özellikleri konusunda kısa bilgiler verilmiştir.

MİLLİ KÜTÜPHANE (www.mkutup.gov.tr)
Türkiye’de yayımlanan her kitaptan birer örneğin toplandığı Milli Kütüphane, kitapları toplar, düzenler, bibliyografyalar kanalıyla duyurur. Kitapları içeren Türkiye Bibliyografyası (1928 ile başlar.) Günümüzde elektronik ortamda yapılmaktadır.  Ulaşım ve tarama adresi:
http://mksun.mkutup.gov.tr/F


Makaleleri içeren “Makaleler Bibliyografyasıö (1952 yılında başlar). 1999 sonrası makaleleri içerir. Aşağıdaki adrese gittikten sonra “Aramaö üstüne tıklamak gerekmektedir. Erişim adresi:
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale

Özel olarak hazırlanan 1923-1999 yılları arasında yayımlanmış olan 500.000 üstündeki makaleyi içeren 1923-1999 Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası.  Aşağıdaki adrese gittikten sonra “Aramaö üstüne tıklamak gerekmektedir. Erişim adresi:
http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak
 
YÖK ULUSAL TEZ MERKEZİ
Türkiye Üniversitelerinde üretilmiş yükseklisans ve doktora tezlerine bilgi ya da tam metin erişme olanağı sunmaktadır :
http://www.yok.gov.tr/content/view/59/111/
 
ULUSAL VERİ TABANLARI
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanında aşağıdaki adreste sıralanmıştır.
http://uvt.ulakbim.gov.tr/konuvt/

TO-KAT
TÜRKİYE KÜTÜPHANELERİ TOPLU KATALOĞU
Toplu katalog, birden çok kütüphane kataloğunun iç içe birlikte sunulmasıdır. Aşağıdaki adreste de aranılan bir yapıtın hangi kütüphanelerde bulunduğunu, bu kütüphanelerin bize yakınlık ve uzaklığını belirlemek olanaklıdır.
http://www.toplukatalog.gov.tr/

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.