Bilgiye Erişim

Yüksek Lisans ve Doktora Yapan Üyelerimize Duyuru

Değerli Üyemiz,

Türkiye’nin üye sayısı açısından en büyüklerinden ve Türkiye’nin genç odalarından birisi olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) mesleki çalışmaları yanında, bilimsel çalışmaları da destekleyecek ve muhasebecilik dışındaki bilim alanlarına örneklik yapacak bir girişimde bulunmaktadır: Tez Eşgüdümü.

 

Türkiye’nin değişik üniversitelerinde muhasebecilik ve ilgili disiplinlerde hazırlanmasına karar alınan yükseklisans ve doktora tezlerinin eşgüdümünü sağlamak. Bu konuda amaçlanan:

Türkiye’de yapılmakta olan muhasebecilik ve ilgili disiplinlerde yapılan tezleri bir veri tabanında toplamak; Yükseklisans ve doktora çalışmaları konu seçimini kolaylaştırmak; Aynı konuda yapılan (yapılması tasarlanan) çalışmalarda zaman, emek ve para yitimini önlemek; Muhasebecilik alanında yapılacak tezlerin eşgüdümünü sağlamak.

Yüksek lisans ve Doktora yapan üye ve stajyerlerimizin tez örneklerinden merkezimize vermeleri hem adlarının muhasebecilik alanında yaşamasını hem de merkezimizin hizmet niteliğini yükseltmesi açısından anlam taşıyacaktır.

Tezlerini veren üye ve stajyerlerimizin  isteklerine bağlı kalınarak tezler ya tam metin olarak elektronik ortamda sunulacak, ya da bibliyografik niteleme olarak duyurulacaktır.

İlgilerinize teşekkür eder , iyi  çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Erol Demirel
BAŞKAN

 

İletişim / Başvuru: (Belgeler imza karşılığı tutanak ile teslim alınacaktır)

İSMMMO Bilgiye Erişim Merkezi B Blok 4. Kat Kurtuluş Caddesi No:114 Kurtuluş  Tel: 0212 315 8400 / 8439 E-posta: bem@ismmmo.org.tr

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.