Mevzuat

Şirket Ortaklarının, Şirketten Olan Alacaklarının (331 Hesap) Sermaye'ye İlavesinde Bilirkişi Raporu İstenmeyecek. SMMM Veya YMM Raporu Yeterli Olacaktır

ŞİRKET ORTAKLARININ, ŞİRKETTEN OLAN ALACAKLARININ (331 HESAP) SERMAYE’YE İLAVESİNDE
BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENMEYECEK.
SMMM VEYA YMM RAPORU YETERLİ OLACAKTIR.

28/09/2013

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunun 343 üncü maddesinde, bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulan malvarlığı unsurları ile şirket tarafından kuruluş sırasında devralınacak işletme veya ayınların değerlerinin, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce tespit edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Şirket ortaklarının alacakların ( 331 Hesap ) sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasında, Ticaret Mahkemelerinde karar alınması işleminin meslek mensuplarına ek bir yük getirmiştir.

Başta odamız olmak üzere Türmob konunu çözümü için İç Ticaret Genel Müdürlüğüne müracaat edilmiş, Şirketten olan ortak alacakları için SMMM veya YMM’lerce düzenlenecek Raporun yeterli sayılması talep edilmiştir. Talebimiz kabul görmüş olup, İç Ticaret Genel Müdürlüğünce aşağıdaki genelge yayımlanmıştır.

Bundan böyle, Şirket ortaklarının şirketten olan alacaklarının (331 Hesap) Şirkete ayni sermaye olarak konulmasında, SMMM ve YMM ler tarafından düzenlenecek Raporlar Ticaret Sicil Müdürlüklerince kabul edilecektir.

İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayın.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
BAŞKAN

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.