Mevzuat

İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Değerli Meslek Mensubumuz,

02.09.2013

 

Çalışma Bakanlığı tarafından 29.08.2013 tarih ve 28750 sayı İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanarak 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.

İlgili dökümana ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımla,

Yahya ARIKAN
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.