Mevzuat

(29.02.2008) YMMB-1/2008-1/e-Bildirim-1

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ Sirküleri/1
Konusu : Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında
Tarihi : 29/02/2008
Sayısı : YMMB-1/2008-1/e-Bildirim-1
İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu 148,149 ve mükerrer 257 nci madde

Bilindiği üzere, 06/02/2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Nolu "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliği" ile yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1) Yeminli mali müşavirler tarafından mükelleflerle 2008 yılı Ocak ayı içerisinde düzenlenmiş olan tam tasdik sözleşmeleri ile 01/01/2008-05/02/2008 tarihleri arasında düzenlenen tam tasdik dışındaki diğer tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda internet vergi dairesine girilmesine ilişkin süre 14/03/2008 tarihine kadar uzatılmıştır.

2) Yeminli mali müşavirler tarafından mükellefler ile 01/01/2008 tarihinden önce düzenlenen tam tasdik ve tam tasdik dışındaki diğer sözleşmelere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda internet vergi dairesine girilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen raporlar ilgili vergi dairesince 3568 Sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili olarak yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Duyurulur.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.