Mevzuat

Yapılandırılan Borçların, Matrah Artırımı Ve Stok Affı Taksitini Ödeyemeyenlere; Yeniden Ödeme İmkanı Getirilmiştir

YAPILANDIRILAN BORÇLARIN, MATRAH ARTIRIMI VE STOK AFFI TAKSİDİNİ ÖDEYEMEYENLERE; YENİDEN ÖDEME İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

 

Değerli Üyemiz,                                                                                                       30/01/2017

 

 

27/01/2017 Tarih ve 29961 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan 6770 sayılı kanuna bir madde ilave edilerek yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyenlere yeniden ödeme hakkı getirilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi Borçlarını, SGK prim borçların, matrah artırımı ve stok affına ait KDV nin taksitlerinin zamanında yapmayanların ödenmeyen taksidini MAYIS/2017 tarihine kadar ödemeleri halinde BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULMAYACAKTIR.

Ayrıca; 6736 Sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

Konu ile ilgili olarak  29 Ocak 2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de konuya ilişkin olarak 5 Seri No.lu "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği" yayımlanmıştır.

TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE GÖRE UZAYAN TAKSİT SÜRELERİ;

v  6736 sayılı Kanun 2 nci maddesi hükümlerine göre; Kesinleşmiş alacaklar,

v  6736 sayılı Kanun 3 ncü maddesi hükümlerine göre; Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

v  6736 sayılı Kanun 4 ncü maddesi hükümlerine göre; İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

v  6736 sayılı Kanun 5 nci maddesi hükümlerine göre; Matrah Artırımı ve Vergi Artırımına  ilişkin taksitler,

v  6736 sayılı Kanun 6 ncı maddesi hükümlerine göre; Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtiaları için hesaplanan KDV nin ödenmeyen taksitlerinin ,

Taksit süreleri 4'er ay uzatılmıştır.

Yayımlanan 5 sıra nolu Genel Tebliğde yer alan 3 No.lu Örnek aşağıdadır.

 

Örnek 3- Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve ilk taksitini Kasım 2016 ayında ödeyen borçlunun, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerinin ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 

 

 

TAKSİTLER

MEVCUT ÖDEME SÜRELERİ

YENİ ÖDEME SÜRELERİ

2.Taksit

31 Ocak 2017

31 Mayıs 2017

3. Taksit

31 Mart 2017

31 Temmuz 2017

4. Taksit

31 Mayıs 2017

30 Eylül 2017

5. Taksit

31 Temmuz 2017

30 Kasım 2017

6. Taksit

30 Eylül 2017

31 Ocak 2018

7. Taksit

30 Kasım 2017

31 Mart 2018

8. Taksit

31 Ocak 2018

31 Mayıs 2018

9. Taksit

31 Mart 2018

31 Temmuz 2018

10. Taksit

31 Mayıs 2018

30 Eylül 2018

11. Taksit

31 Temmuz 2018

30 Kasım 2018

12. Taksit

30 Eylül 2018

31 Ocak 2019

 

Not: 6 ve 18 ay taksit seçenlerin yukarıdaki örneğe göre yeni takvim belirleyebilirler

DİĞER DÜZENLEMELER;

Ø  Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.

Ø  6736 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca borçlarını yapılandıran ve 12 taksit ödeme seçeneğini tercih eden bir borçlu, 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi gereken ilk taksiti ödemediğinden, Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiş olsa bile, ödemediği taksit tutarını, 30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde, Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecektir.

Ø  Kanun kapsamında uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Ø  Kanun  kapsamında YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ödeme süresi uzayan taksitlerin, uzayan süre içerisinde ödenmemesi durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine göre;

Ödenmesi gereken taksitlerden;

- İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bu durumda, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili yayımlanan (5) sıra nolu  Genel Tebliği yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Yücel AKDEMİR

BAŞKAN

 

5 Seri No.lu "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği" için tıklayınız.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.