Mevzuat

Ticaret Siciline Sadece "Tacir" Sıfatı Taşıyanlar Kayıt Yaptırmak Zorundadır.

21/01/2014

 

TİCARET SİCİLİNE SADECE "TACİR" SIFATI
TAŞIYANLAR KAYIT YAPTIRMAK ZORUNDADIR

Değerli Üyemiz,

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre meslek mensuplarımızın yoğun bir şekilde ESNAF olan müşterilerini Ticaret siciline kayıt yaptırmak için müracaat ettikleri ve izdiham yaratıldığı belirtilmiştir.

TTK’nın 11-12-13-14 ve 16. Maddelerde TACİR’İN tanımı yapılmıştır. Yine kanun 15. maddesinde ise ESNAFIN tanımı yapılmıştır. Tacir tanımına girmeyenler Ticaret Siciline kayıt yaptırmayacaklardır.

Esnaf tacir ayırımı düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı eki de bilgilerinize sunulmuştur.

Diğer taraftan TTK 39. Maddesine göre ticaret siciline kayıtlı olmayanların, fatura ve benzeri belgelere SİCİL numarası yazma zorunluluğu yoktur.

Başka bir ifade ile ESNAFLAR kullandıkları belgelerine sicil numarası yazmayacaklardır.

Bilgilerinize rica olunur.

EK-Esnaf / Tacir Ayırımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız

Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.