Mevzuat

TTK'a Göre Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği

NOT: Şirket ana sözleşmesi MERSİS https://mersis.gtb.gov.tr üzerinden kullanıcı adı alınarak veya E- Devlet şifresi ile giriş yapılıp hazırlandıktan sonra Ticaret Siciline onaya gönderilmeli ve www.ito.org.tr adresindeki ‘’Ticaret Sicil - Mersis Kuruluşu Randevu ‘’ adımlarından randevu alınarak, Ticaret Sicili Müdürlüğünde (Randevu alınan hizmet birimindeki) yetkili personel huzurunda veya noter huzurunda kurucular tarafından asaleten veya Vekâleten (asıl imzalı Vekâlet zorunlu) imza edilmesi ve onaylanması gerekiyor. Ticaret Sicili huzurundaki imza tasdiki işlemlerinde; Asıl imzalı vekalet ile işlem yapılması halinde vekaleti veren kişiler için ayrıca imza beyannamesi gerekli olmayacaktır. (Aşağıdaki örnek sözleşme bilgilendirme amaçlı olup, sözleşmenin MERSİS üzerinden hazırlanması zorunludur)

Anonim Şirket Sözleşme Örneği

Mersis Değişiklik Yol Haritası

Mersis Kullanım Kılavuzu

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.