Mevzuat

Sigortalı İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru

Değerli Meslek Mensubumuz

02.04.2015

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.04.2015 tarihinde Sigortalı İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru yayınlayarak; kanunen verilmesi gereken son tarih 31.3.2015 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile kamu idarelerince 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin olup son verilme tarihi 31.3.2015 olan aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili açıklamaya ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,
Dr. Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.