Mevzuat

Sermaye Artışlari Konusunda İstanbul Ticaret Sicil Md. Gönderdiğimiz Yazı

İst. 13/02/2014
SAYI:

 

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İSTANBUL

KONU: Şirketlerin asgari sermayelerinin yükseltilmesi hk.

Bilindiği üzere 14/Şubat/2011 Tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" un 20. Maddesine göre şirketlerin asgari sermayelerini 14/02/2014 tarihine kadar yükseltmeleri gerekmektedir.

Ancak Meslek mensuplarımızın yoğunluğu nedeni ile sermaye yükseltme işlemlerini yetiştirememekle karşı karşıya kalmışlardır. Acilen 6103 sayılı kanunun 20/4. Maddesindeki yetkiye istinaden sürenin uzatılması için girişimde bulunmanızı talep ediyoruz.

Odamız söz konusu uzatma talebini 24/01/2014 tarihinde üst birliğimiz olan TÜRMOB aracılığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirmiştir.

Sürenin uzatılmaması halinde şirketlerin münfesih duruma düşmemesi için Sicil Müdürlüğünüzce yasaların verdiği yetkiler ile şirketlerin ve meslek mensuplarımızın mağdur olmamaları konusunda girişimde bulunmanız için gereği bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,

Yahya ARIKAN
Başkan

Dağıtım: -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
- İstanbul Ticaret Odası

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.