Mevzuat

Sanayi Sicil Belgesi' Nin 31/12/2014 Tarihine Kadar Alınması Halinde Ceza Uygulanmayacaktır

Değerli Üyemiz,

24/11/2014

 

İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğün den Başkanlığımıza gönderilen ekli yazıda İlimizde 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1.maddesi kapsamında olup imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler yine aynı kanunun 2. Maddesine göre faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadırlar. Ayrıca süresi içinde Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelere Kanunun 9.maddesine göre idari para cezası uygulanacağı hükme bağlandığı bildirilmektedir.

Ancak; Yine aynı yazıda 02 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2. Maddesi ile 17.04.1957 tarih ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'na geçici maddenin eklendiği söz konusu geçici madde ile ;

" Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz." Kolaylığı getirilmiştir.

Bu nedenle, faaliyette olan veya olmayan tüm sanayi işletme sahipleri 31.12.2014 tarihine kadar Bakanlığın ( www.sanayi.gov.tr ) adresindeki e-hizmetler menüsünden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girilerek elektronik ortamda kayıt yapıldıktan sonra gerekli evraklar ile İl müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 31/12/2014 tarihine kadar sanayi sicil veri tabanına kayıtlarını yaptırmayanlar hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9 uncu maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,
Yahya Arıkan
Başkan

Ek: Bilim ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün yazısı

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.