Mevzuat

Haksız Rekabetle Mücadelede Yeni Dönem

Değerli meslektaşlarım;
 
"2014, mesleğimizde önemli dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olacak" demiştik. Şimdi özellikle Haksız Rekabetle Mücadele’de yeni bir döneme somut olarak adım attık.

Bilindiği gibi, TÜRMOB Genel Kurulu'nda onaylanıp, 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı", 2014 yılında ihtiyarı, 2015'te ise zorunlu olarak uygulanacak.

Bu karar özelinde önemli hazırlıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Aşağıda ana başlıklarla verilen, haksız rekabetteki sorunlar ve haksız rekabetle mücadele programının faydaları üzerine tespitler durumun fotoğrafını ortaya koyuyor.

Önümüzdeki günlerde sizleri bilgilendirmek için çok sayıda toplantı gerçekleştirecek, özellikle ilçelerimizde gelişmeleri detaylı bir şekilde anlatacağız.

Bu konudaki "katılımınızı, önerilerinizi, görüşlerinizi" daha güçlü bir şekilde bizlerle paylaşmanızı rica ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.

Yahya Arıkan
Başkan
 
 
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE ÇALIŞMASINDA TESBİT EDİLEN SORUNLAR
1-Meslektaşlarımızın ücret almadan hizmete devam ediyor olması,
2-Meslek mensubu değiştiren müşterinin borcunu ödemeden gidiyor olması,
3-Meslektaşının müşterisine düşük fiyat teklif ederek müşteri alınması,
4-Asgari ücret hesaplamasının doğru yapılamaması,
 
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE PROGRAMININ FAYDALARI
1 -İyi meslek mensubunu koruyor olması,
2-Tahsilat sorununa büyük ölçüde çözüm getiriyor olması,
3-Meslekte kayıt dışılığın önüne geçiyor olması,
4-Meslek mensubunun ücret almadan hizmet vermesinin önüne geçiyor olması,
5-Haksız rekabetin önlenmesinde olumlu katkı sağlıyor olması,
6-Asgari ücret hesaplamasını basit ve doğru yapıyor olması,
7-Müşteri transferlerinde önceki meslek mensubunun aldığı ücretten daha düşük fiyat vermek için geçerli neden yoksa iş kabulünün önlenmesi,
8-Müşteriye karşı meslek mensubunun saygınlığının artmasını sağlaması,
9-Ülke genelinde uygulanabilir olması,
10-Ücret alınmadığı için angarya olan müşterilerden kurtulmayı sağlaması,
11-Mükellef bildirimlerinin otomatik olarak yapılması nedeniyle meslek mensuplarının iş yükünü azaltması,
12-Sözleşme yapmadan iş kabul edilemeyeceğini ve sözleşmelerin oda denetimine tabi olduğunu belirtiyor olması,
13-Mesleki dayanışmayı artıracak olması,
14-Devir teslim tutanağına müşterinin borcu yazılarak, borcunu ödemeyen müşterinin başka meslek mensuplarınca da işinin yapılmasını önleyecek olması,
15-Bir önceki meslek mensubunun aldığı ücretin ve ayrılış nedeninin biliniyor olması,
16-Müşterilerle ilgili veri kaynağı oluşturması ve odalar tarafından değerlendirme olanağı
sağlayacak olması,
17-Vergi ve T.C. kimlik numarasından müşteriyi ve işini yapan meslek mensubunu tespit ediyor olması
 
Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı için burayı tıklayınız.
 
TÜRMOB-TÜRHAK hazırladığı Haksız Rekabetle Mücadele yazılımına İnternet Şubesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.