Mevzuat

Genelgeler

Suç Genelgelerinin Aklanması Hakkında

Engelli kişilerin birliğimize yapacakları müraacatlarda dosya,sınav,staj ücretleri ile ruhsat,kimlik,kaşe vb. ücretlerinde indirim

TÜRMOB Genelge 2010/1

TÜRMOB KAŞESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Türk Vatandaşlığından Çıkma hk. (TÜRMOB Genelge 2009/6)

Zorunlu Hallerde Ruhsat ve Kimlik Yenileme Hk. (TÜRMOB Genelgesi 2009/5)

Kamu İhale Kurumu'nun uygulamasına ilişkin TÜRMOB Genelgesi

21.08.2008 5786 Sayılı Yasa ile 3568 Sayılı Kanun'un 16. maddesine eklenen son fıkranın açıklanması hakkında Genelge 2008-7

21.08.2008 5786 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler Doğrultusunda Meslek Mensubu Olabilmenin Özel ve Genel Şartlarının Açıklanması Hakkında Genelge 2008-6

21.08.2008 Staj süresi hakkında Genelge 2008-2

Damga Vergisi Konusunda Meslek Mensuplarımızın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar (GENELGE 2005/3)

Şube Açılışları Hakkında Genelge 2001/4 (25.10.2001)

Mahsupla ilgili 02.03.2001 tarihli İç Genelge

Muhasebe Sistemi Uygulama İç Genelgesi 2001/1- Tarih: 10.01.2001

Asgari Ücret Tarifesi Hk. Genelge -2001/1 - Tarih: 12.01.2001

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu İç Genelgesi - Seri No : 2000/ 1- Tarih: 13.12.2000

21.10.2000 tarihli İstanbul Defterdarlığının Mahsuplara Geçici Çözüm getiren 11450 sayılı yazısı

Maliye Bakanlığı Tarafından Yayınlanan 16.08.2000 Tarihli Genelge

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 2000/1 - Tarih: 18.02.2000

Ek Sınav Yönetmeliği Hk. -2000/11- Tarih: 21.06.2000

4 N0' lu Tebliğ ve Bağımlı, Bağımsız Çalışan Muhasebeciler İle İlgili Genelge Tarih: 16.02.1998

Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin Genelge 1996/2 - Tarih: 20.03.1996

Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin Genelge 1996/1 - Tarih: 26.01.1996

Sigorta Primleri Takip ve Tahsil Daire Başkanlığı - Tarih: 08.07.1994
Konu: İş Yeri Kayıtlarının İncelenmesi

İç Ticaret - 12 Ocak 1994 tarihli Genelge 1994/1

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.