Mevzuat

2021 YILI SM VE SMMM ÜCRET TARİFESİ

4 Ocak 2021

Değerli Üyemiz,


Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı için uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi, 31/12/2020 Tarih ve 31351 (5.) Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan (3.6 fıkrası) - Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İstanbul 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) %35, oranında artırılarak uygulanır. hükmüne göre;

Defter tutma ücretleri İstanbul için revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde % 35 ve (3.10) fıkrası gereği Maliye Bakanlığı’na verilen Ba-Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin % 4'ü tutarından ek ücret alınır hükmüne göre; İlaveleri yapılmış olup, ayrıca ilave yapılmayacaktır.

Müşterinin özelliğine göre, notlar bölümündeki diğer ilaveler ve indirimler değerlendirilerek TÜRMOB e-birlik sisteminden elektronik ortamda mesleki hizmet sözleşmesi yapılacaktır.

E-birlik sözleşme formatındaki tutarlar asgari olup, bu tutarların üstünde de sözleşme yapılabilir.

Sağlıklı bir yıl geçirmeniz dileği ile çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Erol Demirel
Başkan


Eklere ulaşmak için tıklayın;

2021 YILINDA İSTANBULDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2021 YILI ÜCRET TARİFESİ

Yapılandırma, matrah ve vergi artırımları bildirimi formuna ilişkin ücretler hakkında 13.09.2021 tarihli TÜRMOB tavsiye kararı...

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.