Stajyerlere Özel

SMMM Sınavına İlk Defa Katılacak Adayların Hazırlaması Gereken Evraklar

Adaylarımıza SMS ile gönderilen başvuru tarihleri içinde sınav başvuruları yapılmalıdır.
Lütfen SMS ile gönderilen başvuru tarihleri içinde sınav başvurunuzu yapınız.
Bu tarihler dışında gelen adayların başvuruları alınmayacak ve dosyaları incelenmeyecektir.

   Adaylara gönderilen sınava çağrı, SMS ve yazıları adayların staja başlama tarihi baz alınarak gönderilmiştir. Staj süreniz askerlik, doğum, ara verme vb. sebeplerle süre bakımından uzuyorsa sınava katılmanız mümkün olmayacaktır. Staj sürenizin tamamlanmasını takiben gönderilen SMS'lerde belirtilen tarihlerde Odamıza gelerek başvuru yapabilirsiniz.


   Muhtemel sınava katılabilecek tüm adaylarımızın staj dosyaları incelenmiş ve eksikleri belirlenmiştir. Buna göre; SMMM Mesleki Yeterlik sınavlarına katılabilmeniz için, staja başladıktan sonra getirmeniz gereken bütün evraklarınızın aşağıda anlatıldığı şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Sınav Başvuru Tarihleri:

  Değerli Stajyerimiz, Staj Başlangıç tarihinize göre çağrılmaktasınız.
  Staj aranız varsa ve süreniz yeterli değilse sınava başvuru yapamazsınız.
  Lütfen sizin için belirlenen tarihlerde başvuru yapınız.
   
   
  1. GRUP: 16 - 20 Aralık 2019 tarihlerinde Odamıza müracaat edebilirsiniz...
   
  2. GRUP: 23 - 27 Aralık 2019 tarihlerinde Odamıza müracaat edebilirsiniz...
   
  3. GRUP: 30 Aralık 2019 - 06 Ocak 2020 tarihlerinde Odamıza müracaat edebilirsiniz...
   
  4. GRUP: 07 - 13 Ocak 2020 tarihlerinde Odamıza müracaat edebilirsiniz...
   

 

Değerli Stajyerimiz,

   SMMM Sınavlarına üst yazımızda belirttiğimiz ve sizin için belirlenen grubunuzun tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz. Başvurular gruplar halinde alınacaktır. Kendi grubu dışında gelen adayların başvuruları alınmayacak ve dosyaları incelenmeyecektir. Staj süreniz; askerlik, doğum, ara verme vb. sebeplerle süre bakımından uzuyorsa sınava katılmanız mümkün olmayacaktır. Muhtemel sınava katılabilecek tüm adaylarımızın staj dosyaları incelenmiş ve eksikleri belirlenmiştir. Buna göre; SMMM Mesleki Yeterlik sınavlarına katılabilmeniz için, staja başladıktan sonra getirmeniz gereken bütün evraklarınızın aşağıda anlatıldığı şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.

ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR

• Staja başlama tarihinden itibaren, çalıştığınız işyerlerine ait SGK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir. Başvuru sırasında; Kasım-Aralık-Ocak ayları SGK bildirgeleri bu ayları takip eden dönemlerde getirilmelidir. Örneğin; Kasım ayı aylık bildirgesi en geç Aralık ayı sonuna kadar, Aralık ayı bildirgesi Ocak ayı sonuna kadar getirilmelidir.

• Staj süreniz içinde denetim aldığınız meslek mensubunuzdan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Staj süreniz içinde (Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir) (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.)

• Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun çalıştığınız firma ile yapmış olduğu (e-birlik üzerinden düzenlenmiş) sözleşme getirilmelidir. Sözleşmelerin arkalı-önlü çıkartılmış olması ve okunaklı şekilde, hangi dönemi kapsadığı yazılmış olmalıdır. Ayrıca meslek mensubu tarafından ASLI GİBİDİR kaşeli ve imzalı şekilde onaylandıktan sonra getirilmesi gerekmektedir.

• Staj dönemini kapsayan, (2017-2019) şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Örneğin; Eğer, çalıştığınız işyeriniz limited şirket veya Anonim Şirket ise, varsa yapılan değişiklikler (adres değişikliği, unvan değişikliği, ortak değişikliği vb gösterir ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerini de getirmeniz gerekmektedir. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa, belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir. Ayrıca şirkete ait vergi levhasının fotokopisi getirilmelidir.

• Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini Ltd/A.Ş olan SMMM, YMMM şirketleriyle yapmışsa, meslek şirketine ait son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri getirilmelidir. İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen).

 

ŞİRKETLERDE MESLEK MENSUBU GÖZETİMİ ALTINDA STAJ YAPANLAR
(A.Ş./Ltd. Şti., Yabancı Şirket, İktisadi İşletme, Şahıs Firması)

• Staja başlama tarihinden itibaren staj dönemlerini kapsayan sizin ve meslek mensubunun SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir. Başvuru sırasında; Kasım-Aralık-Ocak ayları SGK bildirgeleri bu ayları takip eden dönemlerde getirilmelidir. Örneğin; Kasım ayı aylık bildirgesi en geç Aralık ayı sonuna kadar, Aralık ayı bildirgesi Ocak ayı sonuna kadar getirilmelidir.

• Staj süreniz içinde gözetim aldığınız meslek mensubunuzdan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Staj süreniz içinde Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir. (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.)

• Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri (2017-2019) Örneğin; Eğer, çalıştığınız işyeriniz limited şirket veya Anonim Şirket ise, yapılan değişiklikler varsa (adres değişikliği, unvan değişikliği, ortak değişikliği vb. gösterir ticaret sicil gazetesi ve İmza sirkülerini de getirmeniz gerekmektedir. Şirketlerde yapılmış olan adres değişikliğinin SSK aylık bildirgelerde yeni adrese göre düzeltilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Eğer adres nakli, belediye düzenlemeleri neticesinde olmuşsa belediyenin düzenlemeye ilişkin yazısı ve şirket faaliyet belgesi gelmelidir. Ayrıca şirkete ait vergi levhasının fotokopisi getirilmelidir.

• Şirkette Bağımlı çalışan Meslek Mensubunuzun imza yetkisi varsa Muhasebe Müdürü/Mali İşler Müdürü olarak çalıştığına dair yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri getirilmelidir. Şirkette imza yetkisi olsun ya da olmasın; Şirkette sizin ve meslek mensubunuzun hangi görevle çalıştığınıza ilişkin görev tanım yazılarınız ve şirket organizasyon şeması getirilmelidir.

• Meslek mensubunun SGK hizmet dökümü getirilmelidir.

 

BÜROLARDA SMMM-YMM BÜROLARINDA VE ŞİRKETLERİNDE STAJ YAPANLAR

• Staja Başlama tarihinden itibaren, SGK aylık bildirge fotokopilerinin tamamlanması gerekmektedir. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir. Başvuru sırasında; Kasım-Aralık-Ocak ayları SGK bildirgeleri bu ayları takip eden dönemlerde getirilmelidir. Örneğin; Kasım ayı aylık bildirgesi en geç Aralık ayı sonuna kadar, Aralık ayı bildirgesi Ocak ayı sonuna kadar getirilmelidir.

• Staj süreniz içinde, yanında staj yaptığınız meslek mensubundan staj değerlendirme notu almanız gerekmektedir. Ancak birden fazla meslek mensubunun yanında çalıştıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinde, meslek mensubunun değerlendirme formu aranmaz.

• SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri fotokopisi. (2017-2019) yıllarında çıkan gazeteler gelecektir.

• İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen)

 

ÖNEMLİ NOT-1: Odamız tarafından daha önce askerlik tecilleri yaptırılmış olan erkek adayların; bitirmiş oldukları kurstan dolayı erken sınava katılmak için başvuru yapmaları halinde, sevk tehirleri Odamız tarafından otomatik olarak iptal ettirilecektir.
Bu konuda herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT-2: Odamıza daha önce teslim ettikleri yüksek lisans diplomaları nedeniyle erken sınava başvuru yapacak erkek adayların; sınav başvurusu yapmaları halinde, sevk tehirleri Odamız tarafından otomatik olarak iptal ettirilecektir.
Bu konuda herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT-3: Başvuru için gereken bütün matbu evraklar, formlar, staj değerlendirme formu vb. www.ismmmo.org.tr adresinden temin edilebilir. Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını getireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde ek evraklar istenebilir.

 

BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR


ÖNCELİKLE EKSİKLERİNİZ TAMAMLANACAKTIR. EKSİKLERİNİZ TAMAMLANDIKTAN SONRA...

• Odamızdan 50-TL. karşılığında Sınav Başvuru Dosyası temin edilecektir. Dosyanızı doldurduktan sonra aşağıda belirtilen banka hesaplarına veya TEOS sisteminden kredi kartı ile sınav bedelinizi yatırdıktan sonra sınav dekontunuzu ve hazırlamanız gereken evraklarınızı sınav başvuru tarihleri içinde Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir.

• Yeni tarihli Resmi Kurum adına alınmış adli sicil belgesi (Sabıka kaydı olanların mahkeme karar fotokopisini eklemesi gerekmektedir.) E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi kabul edilmektedir.

• Vergi dairesinden, mükellefiyetiniz olup olmadığına dair yazı alınacaktır. Mükellefiyetiniz varsa, başlangıç ve bitiş tarihlerinin ilgili yazıda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. (Vergi dairesi yazısı bizzat vergi dairesinden alınacaktır.)

• Sosyal Sigortalar Kurumundan (SGK) alınmış gün dökümü.
(İnternet çıktısı kabul edilmemektedir).

• BAĞ-KUR'dan kaydınız olmadığına dair yazı gelecektir. Gün Dökümü alınırken SGK tarafından çıkartılmaktadır.
(İnternet çıktısı kabul edilmemektedir).

• Emekli Sandığı'ndan kaydınız olmadığına dair yazı. Gün dökümü alınırken SGK tarafından çıkartılmaktadır.
(İnternet çıktısı kabul edilmemektedir).

• Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi.

• Uzaktan Sürekli Eğitim Sertifikası www.tesmer.org.tr adresinden alınacaktır) Sertifikasını getirmeyenlerin sınav başvurusu yapması mümkün değildir. Başvuru sırasında teslim edilmesi zorunludur.

• SGK aylık bildirgelerinizin bir kısmı başvuru esnasında çıkmamış olacağından konuyla ilgili taahhütname doldurulacaktır.
(Taahhütname için tıklayınız.)

• 3 adet fotoğraf

 

 

Sınav Tarihi: 14 - 15 Mart 2020
Sınav Başvuru Tarihleri: Başvurular yukarıda belirtilen gruplar halinde alınacaktır.

Sınav Bedeli:      7 Ders 1190 TL.
     8 Ders 1360 TL.'dir.
Banka Hesap No:

İş Bankası Dikmen Şubesi/Ankara 487-255
veya
Halkbank Yenişehir / Ankara Şubesi 16000-140

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.