Kurumsal

Mayıs 2014 Mesajı

Değerli meslektaşım;

Büyük İSMMMO ailesinin üyeleri olarak özverili emeklerinizle ne kadar övünseniz, işlerinizle ne kadar kıvanç duysanız azdır. Çünkü Türkiye ekonomisinin çarklarının çevrilmesinde en önemli rollerden biri size düşüyor. Ortak emeğinizle, katma değerli işlerinizle, ülkemizin sağlığında, eğitiminde, artan refahında payınız büyük. Türkiye'nin ekonomik sorunlarının üstesinden gelinebilmesi için verilen İSMMMO çatısı altındaki sivil örgütlü katkının değerinin ise herkes farkında.

Artan gücümüz ve dayanışmamızla engellere, tuzaklara, baskılara, tehditlere, tüm karşı duruşlara rağmen hizmetimiz yolundan sapmadan sürüyor, sürecek de. Bugün meslektaşlarımızın, çalışma arkadaşları ile birlikte Türkiye genelinde çeyrek milyonu aşan bir nitelikli insan gücüne ulaşması da gücümüzü ve etkinliğimizi daha da artırıyor.

Ancak görüyoruz ki bu tabloyu ısrarla anlamak istemeyenler de yok değil.

Bunların başında, en büyük desteği beklediğimiz Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) geliyor. Görevi "gözetim" olan Kurum, yasal dayanaklı SMMM odalarının amaçlarını üstlenme gibi ayrıksı, duru suyu bulandıran, meslek ve meslek mensubuna zarar veren anlaşılması zor bir tutum içinde. Türkiye ekonomisi adına olumlu yöndeki çabaları baltalarcasına "şeffaf, denetlenebilir, kayıtlı bir ekonomi" beklentilerini törpülüyor, Türkiye ekonomisinin geleceğini zora sokuyor. En önemlisi de KGK, günümüzün temel sorunlarından biri olan, yolsuzluk konusundaki tutumu ile yolsuzluğun denetimlerle önlenebileceğini görmezden geliyor. Oysa güvenlik ve yargı dışında tüm kurum ve kuruluşlar denetlenebilir olmalı.

Özellikle genç meslek mensuplarının yarınlarını karartan Kurum, Odalarımız ve çatı örgütümüzün öneri ve görüşlerini ise dikkate almıyor. "Yeni sınav yapılmaması", "Mevcut eğitimlerin yeterli görülmesi", "Genç meslektaşlara getirilen engellerin kaldırılması" , "Çatı örgütümüz TÜRMOB ile işbirliği içinde çalışılması" , "Meslek mensubu olmayanların denetim yapmasına izin verilmemesi", "Unvanlar arasında ayırımcılık yapılmaması ve eşit davranılması" isteklerimize sırtını çeviriyor. Artık KGK bu yaklaşımına hızlıca yeni bir yön vermeli, meslektaşımızın ve mesleğimizin önünde engel çıkaran tavrını düzeltmelidir. Muhasebe meslek topluluğumuzun sesine duyarsız kalınmaması bu mesleğin "olmazsa olmaz"ı haline gelmiştir. Biz artık sağduyunun kazanacağına inanmak istiyoruz.

Değerli meslektaşım;

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile başlanan Mayıs ayı, Yüce Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı; Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 95 yıl önce atıldığı tarihi günleri de kapsıyor.

İşçi Bayramı'nı kutluyor, Atamızı ve tarih önünde ona destekleriyle güç verenleri saygı ve gururla anıyorum.

Türkiye'mizin, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu ilkesinin güçlenerek yarınlara ulaşmasını, uzmanlık alanlarının siyasal kaygılarla değil profesyonellikle biçimlenerek, gelişeceği bir ülke olmasını diliyorum.

Sağlıklı ve mutlu kalın.
Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.