Kurumsal

Haziran 2014 Mesajı

Değerli meslektaşım,

Soma'da yaşanan katliam gibi kazayla birlikte çok kötü bir mayıs ayı geçirdik. 301 canımızı yitirdik. İçimiz yandı, canımız yandı; geliyorum diyen kazaya yetkililerin duyarsızlığı ve kaderci duruşu karşısında isyan ettik. "İş kazaları" başlığı altında yitirdiğimiz "işçi" sayısı istatistiklerde yılda 1.700'leri gösteriyor. Günde ortalama 4.6 kişi iş kazası sonucu ölüyor. Nedeni ise, yapılan işe bağlı olarak yeterli önlem alınmaması, yasaların yeterli olmaması, çalışanın güvenliği değil de kazancın ön planda çıkması. İnanılması da, anlaması da kolay olmayan bir durum bu. Bir ülkede önce insan canı, insan sağlığı, başka bir deyişle de insanın kendini güvende hissettiği duyduğu öne çıkmıyorsa, bir çok şey anlamını yitiriyor.

Anımsanırsa, İSMMMO olarak, 2013 yılı ortalarında "6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uygulamasına yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri" adıyla bir rapor hazırlamıştık. Yasanın daha sosyal ve uygulanabilir olması için yasal düzenlemede 4, uygulamada ise 7 önemli soruna vurgu yapılan rapor yasa koyucu ve uygulamacılara sunulmuştu.

Görüyoruz ki, bugüne kadar yaşanan ve Soma'da en acı örneklerinden birisini yaşadığımız iş kazaları ölümlerinin temelinde özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarının yeri çok büyük.

Ortaya çıkan dramatik tablo ise iç parçalayıcı. Ölenlerin arkasında yaşı on civarında yetim kalan çocuk sayısı 500'e yakın. Hangi yardım, hangi kuru söz yitirilen babanın sıcaklığının yerini tutabilir? Bu tür kazaları önlemenin çözüm yollarının başında iş güvenliği, işçi güvenliği geliyor. Bu konuda yasalar, yasaların sıkı denetimi ve uymayanlara ciddi yaptırımlar gerekiyor. Hatırlıyorum, ABD'de benzer bir kazada ölenlerin yakınına ödenen tazminat kişi başına bir buçuk milyon doları bulmuştu. Elbette bir insan yaşamına karşılık para anlam taşımaz, ama kâr hırsıyla insan yaşamını hiçe sayanlar için ciddi bir uyarı ve yaptırımdır bu.

Değerli meslektaşım,

İnsan yaşamının, insan onuru ve değerinin hiçe sayılması, kaçınılmaz olarak işimize, günlük yaşantımıza yansırken, duygu yoğunluğu ve gerilim içinde geçen zamanlar çoğumuzun çalışma verimini de düşürüyor.

Dileğimiz, Soma katliamının son olması, bu yönde değişik meslek örgütleri önerilerinin ciddiye alınarak tartışılması ve gerekli yasal düzenlemelerin hızla uygulama alanına sokulmasıdır.

İnsanın yazgısı olmayan kazalardan uzak bir Türkiye dileği ve daha iyi bir ay geçirmeniz umuduyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Saygılarımla,
Yahya Arıkan
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.