Kurumsal

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Değerli meslektaşlarım;

Ülkemizin çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan Cumhuriyetimize, onun değerlerine, insanlığın sonsuz sevgisini ve saygısını kazanan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, ülkesini gönülden seven kuşaklara sahip olmanın büyük kıvancını yaşıyoruz.

Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, yurttaşların tümünü eşit haklarla donatan, bireyi özgürleşerek temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan Cumhuriyetimizdir.
Cumhuriyet, bizim için bu değerleriyle anlamlı ve varoluşsal bir temele sahiptir.

Toplumun tüm kesimleriyle birlikte biriktirdiğimiz sosyal ve kültürel değerlerimizin; tüm boyutlarıyla korunması ve evrensel kültür ile harmanlanmış biçimde gelecek kuşaklara aktarılması, çağdaş toplumlar için büyük önem taşımaktadır. Bu değerlerimizi sonsuza kadar yaşatacak Cumhuriyeti bizim de sonsuza kadar yaşatmamız en büyük ortak sorumluluğumuzdur.

Türkiye'nin en büyük meslek örgütü olarak bu sorumluluğu alırken ilk sırada gözettiklerimiz kamunun çıkarı, mesleğimizin gücünden tüm ülkemizin yararlanması, meslek etiğimiz ve insanlığın ortak değerleridir. Bunu yaparken de ülkemizin ortak aklının, vicdanının sesi olan bir emek ve meslek örgütü olarak, Anayasa ile tanımlanmış meslek örgütümüzü vazgeçilmez bir değer sayarak; diğer meslek kuruluşlarıyla dayanışma içinde bulunmaya, birbirimize sahip çıkmaya, mesleğimizin ve toplumsal sorumluluklarımızın gerekliliklerini de yerine getirmeye devam edeceğiz.

Cumhuriyetin değerlerinin bize gösterdiği şekilde, hukukun üstünlüğünü, bağımsızlığımızı, haksızlıklara karşı emeği, demokrasiyi, toplumsal barışı, bilimin bağımsızlığını ve ifade özgürlüğünü her zaman savunacağız.

Bunun bilinciyle, bizlere parlak bir gelecek, onurlu bir yaşam, tam bağımsız, çağdaş ve ulusal bir devlet armağan edenlere sonsuz minnet duyuyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Atatürk'ü, silâh arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi gönül borcu ve saygıyla anıyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. Yılı kutlu olsun.

Erol Demirel
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.