TESMER

Seminer - Kurumlar vergisi beyanname düzenleme semineri

SEMİNER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ

Açış Konuşması
•Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı

Oturum Başkanı
Muammer Keskin
İSMMMO Başkan Yardımcısı

Konuşmacılar
Yüksel Yavuz
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Muzaffer Demir
İstanbul Defterdarlığı Ulaştırma Vergi Dairesi Başkanı

Dr. A. Bumin Doğrusöz
Marmara Ünibersitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi

Tarih: 29 Mart 2004 Pazartesi
Saat: 13.00 - 17.00
Yer: İşbankası İş Kuleleri Levent/İstanbul
KATILIM ÜCRETSİZDİR

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.