TESMER

Seminer - İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Uygulamalar

SEMİNER

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GENEL UYGULAMALAR

• İş ve Sosyal Güvenlik uygulamalarında, işveren ve meslek mensuplarının yükümlülükleri
• İhale konusu işlerde; iş ve sosyal güvenlik uygulamaları
• Alt işverenlik ve taşeronluk uygulanmaları
• Sosyal güvenlik (SSK, Bağ-Kur) prim aflarının uygulamaları

Açılış Konuşması
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı

Oturum Başkanı
Muammer Keskin
İSMMMO Başkan Yardımcısı

Konuşmacılar
Resul Kurt
SSK Sigorta Müfettişi

Mustafa Kuruca
İstanbul Sigorta Müdürü

Muzaffer Delice
Baş İş Müfettişi

Ali Tezel
SSK Sigorta Teftiş Kurulu İstanbul 1. Grup Başkanı

Tarih: 01 Şubat 2006 Çarşamba
Saat: 13.00
Yer: İşbankası İş Kuleleri Oditoryum Salonu Levent /İstanbul

GİRİŞ BİLETİNİ ALMAYANLAR SEMİNERE ALINMAYACAKLARDIR

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.