TESMER

Seminer - Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

SEMİNER

DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI

Açılış Konuşması
Mehmet Akif Ulusoy
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı

Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı

Oturum Başkanı
Muammer Keskin
İSMMMO Başkan Yardımcısı

Konuşmacılar
Adem Durak
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürü

Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ahmet Kavak
YMM

Tarih: 14 Aralık 2005 Çarşamba
Saat: 13.00
Yer: İşbankası İş Kuleleri Oditoryum Salonu Levent /İstanbul

GİRİŞ BİLETİNİ ALMAYANLAR SEMİNERE ALINMAYACAKLARDIR 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.