TESMER

SEMİNER - Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu


SEMİNER

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
VERGİ VE MUHASEBE BOYUTU
 

Açılış Konuşması

Yahya Arıkan İSMMMO Başkanı

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Cemal İbiş Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi
- Menkul Kıymetler
- Alacak ve Borçlar
-Stoklar
- Duran Varlıklarda Amortisman ve Yenileme Fonu
- Özel Maliyet Bedeli
- Geçici Vergi Uygulaması ve Dönem Sonu İşlemleri
Zeki Gündüz YMM
- Hizmet İşletmeleri ve Vergisel Durumu
- İnşaat İşleri İşlemleri
- Bağış ve Yardımlar
- Özel Emeklilik Sigortalarının Vergisel Durumu
- Finansal Kiralama İşlemleri (Kiracı Açısından)
- Finansman Giderlerinin Özellik Arz eden Durumları
- Dönem Ayırıcı İşlemler (Kıst Gelir-Gider ve Vergi Muhasebe Durumu)
- Önemli Yargı Kararları
Emre Kartaloğlu Gelirler Kontrolörü
-2009 Yılı için Tutulması Zorunlu Defterler
- Örtülü Sermayede ve Transfer Fiyatlandırmasında Özellik Arz Eden Dönem Sonu Uygulamaları
- Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları Açısından Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
- Ticari Kardan Mali Kara Geçiş ve Özellik Arz Eden Durumlar
- 2008 Yılı İçinde Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesine İlişkin Özellik Arz Eden DurumlarTarih: 07.01.2009 Çarşamba
Saat: 13.00 - 17.00
Yer: İşbankası İş Kuleleri Oditoryum Salonu Levent - Beşiktaş/İstanbul


Katılım ücretsizdir.

Rezervasyon yaptırmak için tıklayınız.
Rezervasyon sonrası işlemleri

REZERVASYON YAPARKEN KAYIT NUMARANIZI MUTLAKA NOT ALINIZ VE GİRİŞ BİLETİNİZİ BASTIRINIZ.
GİRİŞ BİLETİ OLMAYANLAR SEMİNERE ALINMAYACAKLARDIR

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.