TESMER

Dönem Sonu İşlemleri ( Vergi ve Muhasebe Boyutu ) Semineri


SEMİNER

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
-Vergi ve Muhasebe Boyutu-
 

Açılış Konuşmaları

Şükrü Dilaver İstanbul Vergi Dairesi Başkanı
Yahya Arıkan İSMMMO Başkanı

Oturum Başkanı

M. İhsan YALÇIN İSMMMO Saymanı

Konuşmacılar

Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü
- Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlamasının Dönem Sonu İşlemlerine Etkileri

·         Örtülü Sermayede Özellik Arz eden Dönem Sonu İşlemleri
·         Transfer Fiyatlamasında Özellik Arz Eden Dönem Sonu Uygulamaları
·         Ortakların Cari Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri
·         Finansman Giderlerinin Özellik Arz Eden durumları

Mustafa Çamlıca YMM
- Varlık ve Kaynaklarının Dönem Sonu Değerleme ve Muhasebe İşlemleri

·         Menkul Kıymetler    
·         Alacak ve Borç Senetlerinin Reeskontu
·         Stoklar
·         Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman
·         Özel Maliyet Bedeli


Dr. A. Bumin Doğrusöz  
- Özellik Arz Eden Dönem Sonu İşlemleri

·         Hizmet İşletmeleri,
·         İnşaat İşleri ve Kooperatifler,
·         Bağış ve Yardımlar,
·         Finansal Kiralama İşlemleri (Kiracı Açısından),
·         Dönem Ayırıcı İşlemler (Kıst Gelir-Gider)Tarih: 04.12.2007 Salı
Saat: 13.00 - 17.00
Yer: İşbankası İş Kuleleri Oditoryum Salonu Levent - Beşiktaş/İstanbul

Rezervasyon yaptırmak için tıklayınız.
Rezervasyon sonrası işlemleri

REZERVASYON YAPARKEN KAYIT NUMARANIZI MUTLAKA NOT ALINIZ VE GİRİŞ BİLETİNİZİ BASTIRINIZ.
GİRİŞ BİLETİ OLMAYANLAR SEMİNERE ALINMAYACAKLARDIR


 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.