TESMER

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Eğitim Seminerleri - Kasım

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU EĞİTİM SEMİNERLERİ

5754 sayılı kanunla değiştirilen ve kamuoyunda çok fazla tartışılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 08 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın büyük bir bölümü ise 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasını öngören ve beraberinde çok değişiklikler getiren kanunun Meslek Mensuplarımız tarafından doğru anlaşılması ve uygulanabilmesi için İSMMMO \ İstanbul TESMER olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu İşbirliği ile neredeyse İstanbul’un bütün ilçelerinde eğitim seminerlerimiz gerçekleştirilecektir.

Yeni Sosyal Güvenlik Reformu’nun bütün yönleriyle ele alınacağı eğitim seminerlerimizde, ayrıca konular yazılı hale getirilerek “Sosyal Güvenli Reformu Seminer Kitabı" hazırlanmış olup eğitime katılan üye ve stajyerlerimize dağıtılacaktır.

Gerçekleştirilecek olan eğitim seminerlerimizin ve Sosyal Güvenlik Reformu Seminer kitabımızın meslek mensuplarımıza faydalı olmasını diliyoruz.

İSMMMO / İstanbul TESMER Yönetim Kurulu


GENEL BİLGİLER
• Seminerlerimiz, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri düzenlenecektir.
• Belirtilen günlerde düzenlenecek olan seminerlerde konular birbirinin devamı şeklinde değil, tekrarı şeklindedir.
• Seminerlerde katılımcılara “Sosyal Güvenlik Reformu Seminer Kitabı" verilecektir.
• 10:00-17:30 saatleri arası toplam 7 saat olarak düzenlenmesi planlanan seminerlerimiz aşağıdaki program doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

SEMİNER ANA KONU BAŞLIKLARI
• Kurumsal Durum
• İşveren ve Meslek Mensubu
• İşçiler
• Bağ-Kur
• Genel Sağlık Sigortası
• İstihdam Paketi

SEMİNER PROGRAMI
10:00-11:00 Seminer
11:00-11:15 Ara
11:15-12:30 Seminer
12:30-13:30 Öğlen Arası
13:30-14:45 Seminer
14:45-15:00 Ara
15:00-16:30 Seminer

Kasım 2008 seminer takvimi için tıklayınız.

Rezervasyon yaptırmak için tıklayınız.

Rezervasyon sonrası işlemleri 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.