Yayınlar

Hakkında

Mali Çözüm Dergisi, Araştırmacılar tarafından yazılan muhasebe, finans, vergi alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 1991 yılından beri yılda 6 kez (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık ayları sonunda) yayınlanan hakemli ve hakemsiz bölümlerden oluşan uluslararası hakemli bir dergidir.

ARAŞTIRMA KONULARI
Dergide yayınlanan makalelerin araştırma konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri kapsamaktadır:
• Muhasebe
• Finansal ve finansal olmayan raporlama
• Finansal analiz
• Denetim
• Muhasebe eğitimi
• Finans
• Vergi
• Muhasebe ile ilişkilendirilmiş disiplinlerarası araştırmalar

HEDEF KİTLESİ
Derginin hedef kitlesi, muhasebe ve finans araştırmacıları ve meslek mensuplarıdır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
• "Hakemli Makaleler" bölümünde yayınlanması istenen çalışmalar, önce yayın kurulu tarafından gözden geçirilerek nesnel bir değerlendirmeye alınmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmaların yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Yayın Kurulu, gönderilen çalışmaları doğrudan doğruya reddedebilir. Çalışmalar bu aşamada reddini gerektirecek bir neden yoksa çalışmalar çift körleme yöntemiyle iki hakeme gönderilmektedir.
• Çalışmalar, “çift körleme” sistemi uyarınca, yazarların isimleri çalışma metninden çıkartılarak konuyla ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlara da, çalışmanın hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Yayınlanması uygun bulunmayan çalışmalara yönelik gerekçeler, editör grubu tarafından yazarlara iletilir.
• Hakem değerlendirme süreci, makalenin kabulü veya reddine kadar aynı iletişim ilkelerine dayanan süreç ile devam etmektedir.
• Derginin diğer bölümlerinde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, yayın kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Yazarların istemiyle derginin diğer bölümlerinde yayınlanması düşünülen bir çalışmanın "Hakemli Makaleler" bölümde yayımlanması yayın kurulunca uygun görülürse, çalışma hakem değerlendirme sürecine alınabilir. Nadir durumlarda, belli alanların uzmanlarından, belirli konularda çalışma talebinde bulunulabilir. Bu tür özel çalışmalar, hakem değerlendirme sürecine alınmayabilir.
• Verilen süre içerisinde kendisine gönderilen çalışmayı değerlendirmeyen hakem yerine başka bir hakem görevlendirilebilir. Ayrıca, hakemlik görevini zamanında yapmayan hakemin “Hakem Değerlendirme Kurulu” üyeliği, yayın kurulunca gözden geçirilmektedir.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.