Yayınlar

Amaç Ve Kapsam

Derginin amacı, yüksek bilimsel kalitedeki özgün araştırmaların yayınlanmasına katkı sağlayarak muhasebe, finans, vergi ve muhasebeyi ilgilendiren konularda araştırmacılara uluslararası kapsamda bir yayın yapma imkanı sunmaktır. Derginin dili Türkçedir.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.