Üyelere Özel

e-Hizmetler

Online Başvuru ve Hizmetlerimiz İle İlgili Bilgiler

1. Yeni Büro Açılışları
Üyelerimiz; web sitesinde aşağıda belirtilen linkteki evrakları tarayıp çalışanlar listesine kayıtlarını yaptırabilirler.

https://www.ismmmo.org.tr/Uye/Buro-Kayit-Islemleri
- Çalışanlar Listesine Kayıt Formu
- Vergi Dairesi müracaat formu
- SGK detaylı hizmet dökümü (e-devlet şifresi ile alınacaktır ) evrakları tarayarak uye@ismmmo.org.tr adresine göndermesi yeterlidir.


Büro Açılışında dikkat edilecek hususlar;
Meslek mensuplarının uygulamada; soruşturmaya maruz kalıp, mağdur olmamaları için, çalışma usul ve esasları yönetmeliği doğrultusunda aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
03.01.1990 tarihli 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “SMMM ve YMM Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği” Büro Edinme Zorunluluğu başlığındaki Madde 14 ‘e göre; “Büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar Birlik Genel Kurulu’nda belirlenir. Açılan işyerleri bağımsız büro şeklinde olup, başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz. Meslekî faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgâhlarda yürütülemez. Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz.

Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanununa göre bir meslek şirketi kurmaları hâlinde, şirket, kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz. Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirmesi hâlinde mümkündür. İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler, onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.”


2. Kaşe Başvuruları (daha önce kaşe başvurusu olmayanlar için)
Üyelerimiz; web sitesinde aşağıda belirtilen linkteki evrakları tarayıp çalışanlar listesine kayıtlarını yaptırabilirler.
https://www.ismmmo.org.tr/Uye/Buro-Kayit-Islemleri--6947
- Kaşe talep formu
- Banka Dekontu
Kaşe bedeli 396.- TL olup, İş Bankası Küçükevler Şb.723472 banka hesaplarına kaşe ücreti yatırılıp talep formu ve dekontun uye@ismmmo.org.tr adresine göndermesi yeterlidir.

3. Adres Değişikliği
Büro Adres Değişikliği
Üyelerimiz; web sitesinde aşağıda belirtilen linkteki evrakları tarayıp çalışanlar listesine kayıtlarını yaptırabilirler.

https://www.ismmmo.org.tr/Uye/BuroAdres-Degisikligi--6961
Büro Adres Değişikliği Formu
- Vergi Dairesi e-Yoklama (GİB web sitesinden alınabilir.)
- 1 adet fotoğraf


Şirket Adres Değişikliği
https://www.ismmmo.org.tr/Uye/Ortaklik-Sirket-Kayitlari--6949
Büro Adres Değişikliği Formu
Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi
Vergi Dairesi e-Yoklama (GİB web sitesinden alınabilir)


4. Büro Kapanış İşlemleri
Dilekçe ekinde Vergi Dairesi kapanış bildirim formu (zorunlu) ile başvuru yapılması gerekmektedir. uye@ismmmo.org.tr adresine evrakları tarayıp gönderebilirsiniz.

5. Faaliyet Belgesi veya Oda Sicil Belgesi
Üyelerimizin faaliyet belgesi, oda sicil belgesi taleplerini, web sitemiz İNTERNET ŞUBESİ işlemlerinden talep etmeleri halinde e-imzalı olarak alabileceklerdir. (Bir sınırlama söz konusu değildir)

6-Çeşitli Evrak Talebi
Üyelerimizin bazı kurumlara verilmek üzere istedikleri yazıları uye@ismmmo.org.tr adresine göndermeleri halinde, ilgili yazılar taranıp e-posta adreslerine gönderilecektir.

7-Bağımlı Çalışan Üyelerimiz İş Ve Ev Adresi Değişiklikleri
Bağımlı çalışan üyelerimiz işyeri adres değişikliklerini web sitemiz internet şubesinden yapabilirler.

8-Ruhsatların Teslimi;
Ruhsat başvurusu yapan üyelerimizin ruhsatları TÜRMOB Başkanlığı’ndan geldiğinde sisteme eklenmektedir. Ancak pandemi nedeniyle uzunca bir süre daha ruhsat törenlerinin yapılmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Gelen ruhsatlar Odamızda muhafaza edilmekte olup, isteyen üyelerimizden ruhsatını acil almak isteyenler Odamıza bizzat gelip veya talimat dilekçesi ile ruhsatlarını alabilmektedirler. Ruhsatını hemen almak isteyen üyelerimiz istedikleri zaman Oda’dan alabilirler. Ruhsat fotokopisini mail olarak almak isteyen üyelerimiz ise uye@ismmmo.org.tr adresine mail göndererek talepte bulunabilirler.

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.