Üyelere Özel

2016 Asgari Ücret Tarifesi

05/01/2016

Değerli Üyemiz,

Yazımızın ekinde iki adet ücret tarifesi hazırlanmıştır. Birincisi Türmob'a gönderdiğimiz ve gerçekleşmesini istediğimizi tarife, Diğeri ise Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu tarifenin İstanbul için revize edilmiş halidir.

2016 Yılı için uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi 31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bakanlığın yayımlamış olduğu tarifede önceki yıla göre artış yapılmamıştır. Oysaki; yine aynı Bakanlık 2016 yılında vergi artışlarını ve cezaları en az % 5.58 oranında (2015 yılı yeniden değerleme oran) artırmıştır. Diğer taraftan TÜİK verilerine göre 2015 yılı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi ) Yıllık artış oranı % 8.81 olmuştur.

Yukarıdaki verilere rağmen meslek mensuplarımızın 2016 yılında alacakları ücretlerine hiç artış yapılmaması manidardır. Yüz binin üzerideki meslek mensubu ve stajyerler mağdur edilmiştir. Maliye Bakanlığın anlayışına göre Muhasebe meslek mensuplarının yaşamlarında enflasyon artışı olmamıştır.

Yayımlanan tarifede 2015 yılında Danıştayın vermiş olduğu karara uyularak KDV DAHİL, ÜCRET BELİRLEMESİ yapılmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan (3.6) - Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İstanbul 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) %35, oranında artırılarak uygulanır. Hükmüne göre; Defter tutma ücretleri revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde %35 ve (3.10)- Maliye Bakanlığı'na verilen Ba-Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarından ek ücret alınır. İLAVELERİ YAPILMIŞ HALİDİR. Ayrıca ilave yapılmayacaktır.

Ancak, notlar bölümündeki diğer ilaveler ve indirimler konumuna göre değerlendirilerek asgari ücret tespiti yapılacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Erol Demirel
Başkan

 

TÜRMOB'a Önerilen 2016 Yılı Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlanan 2016 Yılı Ücret Tarifesi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.