Üyelere Özel

2015 Asgari Ücret Tarifesi

08/01/2015

Değerli Üyemiz,

Aşağıda iki adet ücret tarifesi bilgilerinize sunulmuştur. Birincisi Türmob'a önerdiğimiz tavsiye niteliğindeki tarife, diğeri ise Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu tarifenin İstanbul için revize edilmiş halidir. Buna göre;

2015 Yılı için uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi 31/12/2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan (3.6) - Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İstanbul 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) %35, oranında artırılarak uygulanır. Hükmüne göre; Defter tutma ücretleri revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde %35 ve (3.10)- Maliye Bakanlığı’na verilen Ba-Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarından ek ücret alınır. İLAVELERİ YAPILMIŞ HALİDİR. Ayrıca ilave yapılmayacaktır.

Ancak, notlar bölümündeki diğer ilaveler ve indirimler konumuna göre değerlendirilerek asgari ücret tespiti yapılacaktır.

Bu ilavelere göre İSTANBUL ili için düzenlenen ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ekteki gibidir.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Dr.Yahya ARIKAN
Başkan

 

TÜRMOB'a Önerilen 2015 Yılı Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlanan 2015 Yılı Ücret Tarifesi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.