Üyelere Özel

2014 Asgari Ücret Tarifesi

27 Aralık 2013

 

Değerli Üyemiz,

Aşağıda iki adet ücret tarifesi bilgilerinize sunulmuştur. Birincisi Türmob'a önerdiğimiz tavsiye niteliğindeki tarife, diğeri ise Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu tarifenin İstanbul için revize edilmiş halidir. Buna göre;

2014 Yılı için uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi 25/12/2013 ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan (3.6) - Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İstanbul 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, oranında artırılarak uygulanır. Hükmüne göre; Defter tutma ücretleri revize ettiğimiz tarifenin A ve B bentlerinde %35 İLAVELER YAPILMIŞ HALİDİR. Ayrıca ilave yapılmayacaktır. Ancak, notlar bölümündeki diğer ilaveler ve indirimler konumuna göre değerlendirilerek asgari ücret tespiti yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanan  Asgari Ücret Tarifesi, Notlar bölümünün 3’üncü maddesi 6’ıncı bendi 9’uncu maddesinde aşağıdaki ibareler yer almaktadır.
 
3.6- Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer
alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2
milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak
uygulanır.
 
9- İl grupları aşağıdaki gibidir:
1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin,
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ..

 
Bu ibareler gereği İSTANBUL ili için düzenlenen ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ekteki gibidir.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yahya ARIKAN
Başkan

 

TÜRMOB'a Önerilen 2014 Yılı Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlanan 2014 Yılı Ücret Tarifesi

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.