Medya Merkezi

2000 YILI YAZILI BASIN

18 Aralık 2000 BAROMETRE
Özel gider indirimi sistemi ve ücretlilerde vergi iadesiz

Vergi iadesi için gerekli belgeler 20 Ocak'a kadar ilgili kurumlara teslim edilecek. Asgari ücretli 2000 yılı için toplam 49 milyon vergi iadesi alacak Ücretliler vergi iadesi almak için gerekli belgeleri 20 Ocak 2001'e kadar ilgili kurumlara verecek.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, asgari ücretlilerin 49 milyon lira iade alacağını söyledi.
86 milyon lira ücret alan asgari ücretlilerin toplaması gereken belge tutarı ise 987 milyon lira. İSMMMO'nun yaptığı hesaplamaya göre aylık ücreti 100 milyon lira olan bir kişinin de 1 milyar 216 milyon liralık belge toplaması gerekiyor.
Bu belge tutarı karşılığında alacağı iade tutarı ise 60 milyon 823 bin lira olarak hesaplandı.

30 Aralık 2000 MİLLİYET
Asgari ücrete 49 milyon vergi iadesi

Ücretliler vergi iadesi almak için dolduracakları zarfları 20 Ocak 2001'e kadar işyerlerine teslim edecek. Bu bildirimde ücretliler, harcamaların toplam tutarını ve bu tutarın 1/3'nü hesaplayarak, göstereceklerdir.Kendileri, eş ve çocukları adına düzenlenen harcama belgelerini biriktiren ücretliler bunları gıda, giyim, kira, sağlık ve eğitim olarak gruplandırılacak. Zarfın arkasına sıra numarasına göre yazılacak. Herhangi bir zarfın ön yüzüne masraf gruplarına icmal yapılarak hesaplama yapılacak. Eğer bir belgede birden bir den fazla harcama cinsi varsa en yüksek harcama hangisi ise fişin toplamı o cins kabul edilerek tasnif yapılacak. Örneğin; süper marketten alınan bir belge ile 2 milyon lira gıda, 4 milyon lira giyim ve 3 milyon lira kırtasiye malzemesi alınmışsa, bunların toplamı olan 9 milyon lira giyim eşyası olarak dikkate alınacak.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan'ın verdiği bilgiye göre bu yıl asgari ücretliler en fazla 49 milyon 366 bin lira, aylık 200 milyon lira geliri olan bir ücretli 60 milyon 823 bin lira, 300 milyon lira aylık alan bir kişi de 286 milyon 295 bin lira iade alabilecek.

15.12.2000  CUMHURİYET
"Hayat standardı adaletsiz"

Uygulamayı değerlendiren İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, 11. ayda yürürlüğe giren Kanun' un 01 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçerli kılındığına dikkat çekerek uygulamanın geriye doğru işletilmesinin ayrı bir haksızlık olduğunun ifade etti. Eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel döneminde yürürlüğe giren ve Hayat Standardı ilkesini kaldıran 4369 sayılı Vergi Yasası'nın en temel özelliğinin toplumun birçok kesimiyle uzlaşma sağlayarak çıkarılması olduğunu anlatan Arıkan şöyle devam etti:

" Son iki yıla geldiğimizde hayat standardı esasının kalkması nedeniyle gerçek usulde olan gelir vergisi mükellefleri, yani esnaf, serbest meslek erbabının büyük bir bölümü ya çok az miktarda vergi matrahı ya da zarar beyan ediyordu. Bu istikrar programı adına gerekçe gösterilerek tekrar hayat standardını geri getirdiler. Yani ben zarar kabul etmiyorum. Kazansan da kazanmasan da ben asgari vergimi alırım diyorum."

Uygulamayı getiren hükümetin haklı olduğu bir yön bulunduğunu vurgulayan Arıkan, Bu kapsamdaki vergi mükellefleri " nasılsa kontrol yok " düşüncesiyle belge düzenlemeyerek kayıt dışına yöneldiklerini kaydetti.

Sakıncaları

* Kayıt dışı ekonomiyi teşvik ediyor. Ölçü hayat standardı olacağından kimse belge alıp vermeyecek.

* Vergi adaletini zedeleyecek, "Kazanmasan da asgari vergiyi vereceksin" demek vergi adaletiyle bağdaşmaz.

* Gerçek beyanını göstermek isteyen vergi mükellefini psikolojik yönde olumsuz etkiliyor. "Nasıl olsa bir hayat standardı sınırı kondu, bunun üzerinde bir beyan da bulunmam enayiliktir" diye gerçek beyanda bulunmaz.

* Geriye dönük uygulama haksız bir uygulama olur.

Ne yapılmalı

* Öncelikle vergi tabanının genişletilmesi gerekiyor. Şu anda uygulanan tek vergi numarası yurttaşlık numarası ile bütünleştirilerek doğuştan ölüme kadar bilgisayar ortamında kontrol edilmelidir.

* Her türlü giderin vergi matrahlarından indirimi esası getirilmelidir.

* Vergi oranları indirilmeli.

* Her türlü işlem kredi kartı ile veya banka yolu ile gerçekleşmelidir. Bu şekilde her türlü harcama belgelenir.

* Bunların yapılmadığı sürece bütçe açıklarını kapatabilmek için kayıt dışına dokunulmayacak, deyim yerindeyse, kümesin içindeki kazlar yolunmaya devam edilecek.

Örneğin otomobildeki KDV oranının arttırılması,taşıt alım vergilerinin arttırılması, telefon ve doğalgazdaki katma değer vergisinin arttırılması gibi. Çünkü bu sektörlerde kayıt dışı işlem söz konusu olmadığı için kaç tane araba olduğu, kaç telefon kullanıldığı, kaç doğalgaz abonesi olduğu bilindiği için, var olan açık kadar oranlar arttırılarak o açık kapatılmaya çalışılıyor.

15.7.2000 Dünya
Muhasebeciler: Prim Artışı Hukuka Aykırı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)da yaptığı açıklamada, kararın 1 Haziran itibariyle uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
TÜRMOB açıklamasında, "Geriye dönük bu uygulama Haziran ayı Muhtasar Beyannamelerini ve SSK Bildirgelerini hazırlamış olan işverenlere, Serbest Muhasebecilere ve Mali Müşavirlere hazırladıkları ve vergi dairesine, SSK müdürlüklerine verdikleri beyanname ve bildirgeleri yeniden düzenleme getirmelerini gerektiriyor.Hükümetten bu yanlış kararı düzeltmelerini, meslek mensuplarımıza eziyete dönüşen geriye dönük uygulamalardan vazgeçmelerini talep ediyoruz." denildi.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan da izlenen politikanın enflasyonu yüzde 25’e indirme hedefiyle tutarlı olmadığını belirtti.
Arıkan, “Bu artış enflasyonun yüzde 25’ e indirilemeyeceğinin bir göstergesi. Prim oranının yüksekliği nedeniyle zaten piyasada bir kriz var. İşverenin bunun altından kalkması mümkün değil. İşveren kesimi kayıt dışı ekonomiye itiliyor. Ayrıca idari para cezaları ödenemeyecek boyutlara gelmiş durumda . Eğer ücret bordrosunda çalışanın imzası yoksa işveren asgari ücretin 12 katı para cezası ödüyor. Bu uygulamayla sigortasızlığı mı teşvik etmek amaçlanıyor, yoksa çalışanını bordrolu gösteren işveren mi cezalandırılmak isteniyor? İşverenleri daha büyük çıkmaza sokacak bir sistemin altyapısı hazırlanıyor. Bu uygulama tamamen günü kurtarma politikası, bunun başka hiçbir açıklaması yokö dedi.

11.2.2000 HÜRSES
“Karadeniz SMMM Odaları Vergi Sistemini Tartıştıö

İstanbul’da yapılan Altıncı Karadeniz SMMM Odaları Zirvesi’nde masaya yatırılan “Mali Sistemöe Check-Up yapıldı.
Türk Vergi Sisteminin tartışıldığı, Altıncı Karadeniz SMMM Odaları Toplantısı’nda, uygulamada karşılaşılan sorunlar dile getirilerek bu sorunlara karşı baz çözüm önerileri üzerinde duruldu.

1.2.2000 DÜNYA
“Muhasebeciler : Küreselleşme Politikamızda Eksiklik Çokö

Çağdaş Muhasebeciler Vakfı’nın düzenlediği “21’inci Yüzyılda Yeni Dünya Düzeninin Revizyonu ve Türkiye’nin Uluslararası Rolüö konulu panelde konuşan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, küreselleşme için siyasi istikrar ve demokrasi konularında da çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

19.1.2000 CUMHURİYET
“Yanlış Vergi Hesabının Faturası Ağır Olduö

Maliye’nin faiz gelirleriyle ilgili uygulaması başına iş açtı.
Bölükbaşı ve Koç’un açtığı davalarda vergi mahkemeleri, Bakanlığı “fazla aldığı vergiyi geri ödemekleö yükümlü kıldı.

17.1.2000 HÜRSES
“Vergi İadesi Matrahı Yükseltilsinö

İSMMMO Başkanı Arıkan, matrahın yüzde 50-60’lara çıkartılması halinde, hem çalışanların eline daha çok para geçeceğini ve vergi gelirlerin artacağını söyledi.

14.1.2000 CUMHURİYET
“Ücretlinin Kafası Karıştıö

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, vergi iadesinde matrahın yükseltilereke sistemin daha cazip hale getirilmesi gerektiğini savundu.

14.1.2000 DÜNYA
“Arıkan : Vergi İadesinde Matrah Yükseltilmeliö

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, vergi iadesinde vergi matrahının yüzde 35 yerine yüzde 50-60’lara çıkartılması durumunda, hem çalışanların eline daha çok para geçeceğini, hem de vergide otokontrol sisteminin dtaha iyi çalışacağını belirtti.

14.1.2000 YENİ BİNYIL
“Vergi İadesinde Matrah Yükseltilsinö

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, vergi iadesinde matçrah yükseltilerek vergi iadesi sisteminin daha cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

14.1.2000 GÖZCÜ
“Vergi İadesinde Hatadan Dönünö

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, en büyük vergi denetimi olan vergi iadesi sisteminin yeniden cazip hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Her türlü harcama kapsama alınmalı ve vergi iadesi oranı artırılmalıö dedi.

12.1.2000 FİNANSAL FORUM
“Özel Gider İndirim Sistemiö

İçinde bulunduğumuz günlerde işveren ve ücretlileri en çok meşgul eden konuların biri de vergi iadesi ile ilgili formel sorunlar.
Konunun uzmanı Arıkan, tüm sorulara cevap veriyor.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.