Kurumsal

Şubat 2024 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

Bu yazımızda sizlere öncelikle müşterilerimizi yakın zamanda meşgul edecek olan sınırda karbon düzenlemesi mekanizması ile ilgili birkaç konuyu aktarmak istiyorum. Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve IFRS Vakfı, Ocak ayında GRI Standartları ve ISSB Standartları uygulanırken sera gazı emisyonlarına ilişkin birlikte çalışabilirlik hususlarını içeren ortaklaşa yeni bir analiz ve uygulama metni yayınladı. Yayınlanan metin, bir şirketin Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı (GHG) emisyonlarını hem GRI 305: Emisyonlar hem de ISSB S2 İklimle İlgili Açıklamalar standartları uyarınca sera gazlarını ölçerken ve açıklarken dikkate alması gereken birlikte çalışabilecekleri alanları göstermektedir. Yayınlanan metin IFRS Vakfı ile GRI arasında devam eden işbirliğinin bir sonucudur ve hem ISSB Standartlarını hem de GRI Standartlarını kullanan şirketler için daha verimli bir raporlamayı desteklemektedir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’de, ortak yasama organları olarak, 10 Mayıs 2023 tarihinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını (SKDM) Yönetmeliği (AB) 2023/956. SKDM yürürlüğe koymuştur. Emisyonların raporlanmasına ilişkin kurallar ve gereklilikler dizisi SKDM, Uygulama Yönetmeliği (AB) 2023/1773'te ayrıca belirtilmiştir. Komisyon geçiş sürecini 01 Ekim 2023 tarihinde başlatmıştır. SKDM tescili, ilave ikincil mevzuat hazırlanmakta ve planlanan çalışmalar yürütülmektedir. SKDM'nın kesin uygulamaya gireceği dönem ise Ocak 2026'dır.

Günümüzde mesleğimizi dönüşüme uğratan en önemli gelişme ise robotik ve yapay zeka destekli uygulamalardır. Yapay zeka (AI) çeşitli endüstrilerde moda bir kelime olmuştur ve muhasebe mesleği de bir istisna değildir. 2024 yılında da yapay zeka, muhasebecilerin çalışma şeklini dönüştürerek ve büyüme için yeni fırsatlar sunarak mesleği etkilemeye devam edecek. Ancak muhasebecilerin yerini yapay zekanın alacağı korkusu temelsizdir. Yapay zeka belirli görevleri daha verimli bir şekilde yerine getirebilse de muhasebecilerin masaya getirdiği insani dokunuşu ve uzmanlığı kopyalayamaz. Muhasebeciler, müşterilerine özel tavsiyeler ve stratejik içgörüler sağlamak için gerekli olan eleştirel düşünme becerilerine, iş zekasına ve karmaşık finansal verileri yorumlama becerisine sahiptir.

Bilgi teknolojilerini donanım ve yazılımlarıyla tanıyarak olanaklarını üyeleri için geliştiren İSMMMO; hemen her gün değişebilen kural, yasa ve uygulamaları meslek mensuplarımızın doğru bir biçimde uygulayabilmesi ve uyum sağlayabilmeleri için de seminer, panel, konferans, sempozyum ve toplantılar gerçekleştirerek ilgili konularda yayınlar hazırlamaktadır. Çünkü muhasebecilik güncel, doğru ve gerçekçi bilgiye bağlı olarak yapılabilecek bir meslektir.

Gelişmeleri yakından takip edip, güncel bilgileri sizlere aktarmak her zaman önceliğimiz olduğu gibi gerekli yetkinlikleri kazandırabilmek için çeşitli eğitim programları ve projeler oluşturmayı da görev biliyoruz. İşte yine böyle bir dönemin eşiğindeyiz. Şubat ayında toplantı, seminer ve kurslarla oldukça yoğun bir gündemimiz var. Bu ay önemli seminer konu başlıklarımızdan biri "Enflasyon Düzeltmesi"dir. Bu konudaki seminerlerimizi Şubat ayının ikinci yarısından itibaren uygulamalı olarak hem Anadolu hem de Avrupa yakasında tüm ilçelerimizde gerçekleştireceğiz.

Değerli Meslektaşlarım;

Yılın ikinci ayında sizlere öncelikle sağlıklı ve huzur dolu günler diliyor, Şubat ayının özeli 'Sevgililer Gününüzü' kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum

Erol DEMİREL
İSMMMO Başkanı

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.