Kurumsal

Şubat 2023 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;


Yüksek enflasyon nedeniyle Mali Müşavirlik hizmetleri tarifesindeki ücretler yıllar itibariyle eridi. 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yüzde 85’lik artış oranının, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyeceğini Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’na, ilgili bürokratlara iletmiştik. Ücretlerimize en az yüzde 122 oranında artış yapılması isteğimizi basın aracılığıyla birçok gazete ve internet sitesinde yapılan haberlerle kamuoyuna güçlü bir şekilde duyurduk. Bu konudaki haklı isteğimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Ekonomideki tablo nedeniyle Enflasyon Muhasebesi bir zorunluluk haline geldi. Uygulama şartsız olarak 31.12.2023 tarihli mali tabloları da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Bu uygulama ile beklenen kamu yararının sağlanabilmesi adına meslek mensuplarımıza yol haritası oluşturmamızda önemli katkılar sağlayan “Enflasyon Düzeltmesi Çalıştay”ımızı çok değerli katılımcılarla yaptık.

Akademik bir meslek Oda’sı olma bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesleğimize önemli katkı sunan seminerlerimizi ocak ayında da düzenledik. 20 noktada gerçekleştirdiğimiz Personele Dışarıdan Sağlanan Faydalar, Vergi Mevzuatında Güncel Değişiklikler, Sosyal Güvenlikte Özellikli Hususlar, Yeniden Değerleme Uygulamaları seminerleri mesleğimize büyük fayda sağlayacak. Şubat ayı seminer programımız yine yoğun. İlgili duyuruları internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz.


Değerli Meslektaşlarım;

Ülkemizi ve dünyamızı bekleyen iklim krizini gün geçtikçe daha da şiddetli şekilde hissediyoruz. Şubat ayına gelmiş olmamıza karşın kış mevsimi normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklarla devam ediyor. Bu yaz aylarında ülkemizin birçok yerinde su sıkıntısı, kuraklık ve gıdaya ulaşımda sıkıntıların yaşanacağının da habercisi. Karar alma süreçleri ve bilgi akışının merkezindeki meslek mensuplarımıza küresel iklim krizinin Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Finansal Sürdürülebilirlik tarafında büyük görevler düşüyor. Sürdürülebilirlik bilgilerinin toplanması, analiz edilmesi, raporlanması ve güvence altına alınması aşamaları daha da önemli hale geldi. ESG (Çevresel., Sosyal, Kurumsal Yönetişim) faktörleri şirketlerimizin ve müşterilerimizin kararlarına giderek daha fazla rehberlik ederken, öğrenmemiz gereken daha çok şey, edinilecek yeni yetkinlikler bulunuyor. Meslek mensuplarımız iyi işletme danışmanı rolleri ve sürdürülebilirlik bilgilerinin sağlanmasında sahip oldukları konumları aracılığıyla, iklim eylemi ve geniş kapsamlı sürdürülebilirlik çalışmalarında ortaya çıkacak fırsatları da yakalamaya hazır olmalı.

İSMMMO olarak 2023 adımlarımızı sürdürülebilirlik ve çevre bilinci anlayışıyla atıyoruz. İSMMMO Yaşam dergimiz, etkinliklerimize yer verdiğimiz Bizden Haberler bültenimiz ve ekonomik gösterge ve analizleri içeren İSMMMONOMİ Dergimiz dijital ortamda sizlerle buluşmayı sürdürüyor. Yine bu anlayış ile hazırladığımız Oda Takvimimizi, akıllı telefonlarınıza, tablet ve bilgisayarlarınıza internet sitemizde duyurduğumuz adımları izleyerek kolayca yükleyebilirsiniz. Takvim uygulamasına kaydedilecek hatırlatmalar sayesinde alacağınız bildirimlerle mesleki süreci eksiksiz olarak takip edebilirsiniz.

Mali Müşavirler olarak bizler vergi bilincinin kazandırılması, verginin tahakkukunda ve tahsilâtında Maliye Teşkilatının destekçisi olarak önemli görevleri yürütüyoruz. 21-27 Şubat tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası’nın ülkemizde vergi bilincinin, adil ve etkin bir vergi sisteminin oluşması adına fayda sağlamasını diliyorum…


Sevgi ve saygılarımla…

Erol Demirel
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.