Kurumsal

Mayıs 2024 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

Mesleki gündemimiz açısından oldukça yoğun geçen bir ayı geride bıraktık. Uzun zamandır İş yükümüzdeki artış, beyan kabul sistemlerinde yaşanan tıkanıklıklarla birleşince üzerimizdeki stresi artık taşınamaz bir noktaya getirdi ve iş-yaşam dengemizi ciddi şekilde bozdu.

Bununla birlikte muhasebe mesleğinin doğasından kaynaklı olarak sürekli değişen mevzuatı izlemeye çalışma ve güncel kalma ihyacı, mesleki risklerimizi yönetebilmek için bir başka stres noktasını oluşturmakta.

Durum böyle iken;

- Görünürde mükellef veya işverenlerden istenilmekle beraber, iktisadi ve sosyal hayata ilişkin ihtiyaç duyulan hemen her verinin Mali Müşavirler aracılığıyla toplanılır hale gelmesi,

- Meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısının her geçen gün artması, bu beyan ve bildirimlerin içeriklerinin kolaylaşacağına zorlaşması,

- Beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması ve yoğunluk dönemlerinde tıkanması,

- Vergi beyan dönem ve sürelerinin, resmî tatil günleri dikkate alınarak düzenlenmiyor olması,

- Ölçüsüz bir iş yüküne rağmen adil olmayan ücret tarifesi,

Muhasebecilerin iş-yaşam dengesini daha da olumsuz etkileyen faktörler olarak karşımızdadır.
Devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Ancak, bu veriler toplanırken, mümkün olduğunca tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi ve veri toplama için kullanılan yöntemlerin de sağlıklı çalışması büyük önem arz eder. Oysa ki bugün hem sistem sorunları hem iş yoğunluğu nedeniyle sırtımızdaki yük artık dayanılmaz boyutlara ulaştı.

Bizler, kamu yararı için her türlü fedakarlığı yapan, ekonominin çarklarının dönmesi için tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi sağlımızı tehlikeye atarak üzerimize düşen görevleri yüksek sorumluluk bilinci ile yerine getiren meslek mensuplarıyız.

Ancak, hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye hakkı yoktur. Her alandaki profesyoneller gibi muhasebecilerin de uyumlu bir iş-yaşam dengesine ihtiyacı vardır. Uzun çalışma saatleri ve yüksek düzeyde stresle mücadele eden Muhasebeciler için iş-yaşam dengesi özellikle hayati önem taşır.

Sadece Nisan ayında GİB tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam elli altı beyan ve bildirim bulunuyordu. Bayram tatili nedeniyle Kurumlar vergisi beyannameleri bile sağlıklı bir şekilde süresinde hazırlanıp beyan edilemeyecek durumda iken mali müşavirlerin uygulamada birçok tereddütü barındıran enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin çalışmaları da aynı takvimde tamamlamak zorunda bırakılması adil ve uygulanabilir değildir.

Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktardık. Büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının modernizasyonu şarttır.

Sorunlarımıza ivedi olarak çözüm üretilmesi için 24 Nisan tarihinde tüm Odalar ve TÜRMOB olarak Türkiye genelindeki 130.000 meslek mensubumuzla birlikte bir kez daha kamuoyuna, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sesimizi duyurabilmek için basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
2024 yılının geçiş dönemi olması, ikincil mevzuatın oldukça geç yayımlanması ve aşırı yoğunluk nedeniyle 2024 yılında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması gerektiğini ifade ettik.

- Elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan verilerin, etkin bir şekilde sınıflandırılması ve yasal olarak veri talep eden kurumlarla, örneğin; TÜİK, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu gibi tüm kamu kurumlarıyla paylaşılması,

- Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesi,

- 2023 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve elektronik defter beratlarının yüklenmelerinin Nisan ayındaki resmî tatil sürelerinin uzun olması nedeniyle zamanında yapılması mümkün olmadığından kurumlar vergisi beyannameleri ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin ve geçici vergi beyan süresinin uzatılması,

gerektiğini bir kez daha ortaya koyduk. Belirttiğimiz bu öncelikli ve acil taleplerimizin yanı sıra;

- Yıllardır dile getirdiğimiz üzere, benzer meslek gruplarına tanındığı gibi, belirli kıdemin üzerindeki meslek mensuplarımıza da yeşil pasaport hakkının verilmesi,

- Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi arabuluculuk yetkisinin meslek mensuplarımıza da verilmesi,

- Mali Müşavirlik ve denetim hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için bu hizmetlerdeki KDV oranının indirilmesi,

- Beyanname imzalatma sınırlarının tamamen kaldırılarak, bütün beyannamelerin Mali Müşavirler tarafından imzalatılması zorunluluğunun getirilmesi,

- Stajyerlerimizin istihdamında işverene destek sağlanması, sigorta prim yükünün azaltılması,

- Meslek mensuplarımıza da KOSGEB destek programlarından ve KGF destekli kredilerden yararlanma imkanının sağlanması,

yönündeki taleplerimizi de 81 ilde bizimle aynı anda odaların önüne çıkan İstanbul’daki 50 bin, Türkiye’deki 130 bin meslektaşımızla birlikte dile getirdik.

Kurumlar vergisi beyannameleri ile e-defter beratlarının yükleme sürelerini ve geçici vergi beyan süresinin uzatılması talebimize ve 2024 yılında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması konusundaki taleplerimize olumlu yanıt aldık. Bu kısmen da olsa olumlu bir adımdır ancak eksiktir. Talebimiz 2024 yılının tüm geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmamasıdır.

Diğer taraftan 2024 Mayıs ayında geriye kalan kısıtlı süre, 2024/1. döneme ait (Ocak-Mart) Geçici Vergi Beyannamesinin normal verilme süresinin son günü olan 17 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar verilmesi için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, 2024/1. döneme ait (Ocak-Mart) Geçici Vergi beyannamelerinin verilme süresinin ileri bir tarihe uzatılması için gerekli girişimde bulunduk.
Bu konudaki talebimize ve yukarıda sıraladığımız diğer taleplerimize acilen yanıt beklediğimizi ve Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözümlerin acilen hayata geçirilmesini istediğimizi bir kez daha buradan da dile getirmek istiyorum. Ailelerimize, çocuklarımıza zaman ayırabilmek, insani şartlarda yaşamak ve çalışmak biz Mali Müşavirlerin de en temel hakkıdır.

Değerli Meslektaşlarım;

Mayıs ayını, bütün emekçiler için hem de bizler gibi düşünsel yeteneklerini emeği ile birleştiren meslekler için önemli bir ay haline getiren ise 01 Mayıs Emek ve Dayanışma günüdür. Bu vesileyle 01 Mayıs Emek ve Dayanışma gününüzü kutluyorum. Emeğin, alın terinin hak ettiği değeri gördüğü yarınları hep birlikte karşılamak umuduyla, Mayıs ayının hepinize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Erol DEMİREL
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.