Kurumsal

Kasım 2016 Mesajı

Değerli meslektaşlarım,

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ülkenin ekonomisi anlamında bugün için ciddi bir anlam taşımaktadır. Biz mali müşavirlere düşen görev ise yasayı anlamak ve uygulamada hata yapmamak yönündedir. Bu nedenle ekim ayı boyunca ilçelerimizde meslektaşlarımıza gerekli açıklama yaparak uzmanlarımız kanalıyla da yasanın uygulanmasına ilişkin seminerler düzenledik, eğitimler verdik.

Hepimizin bildiği gibi “mali afö yasası hemen her kesim tarafından istenmektedir. Bu affın nedeni de daha önce de belirttiğimiz gibi kayıt dışı ekonomidir. Kayıt dışı ekonomi, vergi kayıp ve kaçak oranının boyutu, birçok istenmeyen sonuç yanında mali afların da en önemli nedenlerindendir.

Ülke ekonomik koşullarına baktığımızda, kayıt dışılığın önlenmesi kısa vadede görünmezken, kayıt dışılığa karşı alınan her önlemin affa olan ihtiyacı azalmaktadır.

Özetle, mali afların bir sonuç olduğunu anlamamız gerekiyor. Düzenli olarak bu sonuçla karşılaşmamak için ve gelecek dönemlerde başarılı olduğunu düşündüğümüz af uygulamalarının son bulması adına, yanlışların veya eksiklerin iyi analiz edilerek af gerekçelerinin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır.

Ayrıca, 6736 sayılı yasaya bağlı olarak İSMMMO tarafından bir rehber hazırlanarak elektronik ortamda üyelerimizin kullanımına sunuldu: “Vergi, SEK ve Oda Alacaklarının Yapılandırılması, Matrah Artırımı, Kasa / Stok Affı, Varlık Barışı Açıklamalar ve Muhasebe Kayıtları Rehberiö. Bu yasaya bağlı olarak borç yapılandırması ve matrah artırımı gibi Oda alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin son başvuru tarihi de 25 Kasım 2016 olarak belirlendi.

 Sayın üyemiz,

Türkiye'nin pek çok üniversitesinde muhasebecilik alanında eğitim ve öğretim verilmektedir. Bu konuda her birimizi ilgilendiren konulardan birisi de meslek alanımızdaki yeni bilgileri öğrenmek olmalıdır. KKTC'de 30 Kasım – 4 Aralık 2016 tarihleri arasında “16. Muhasebe Standartları Sempozyumuö bu açıdan anlamlı olacaktır.

Kasım ayında kutlanacak pek çok hafta ve önemli günler yanında özellikle Atatürk Haftası, Çocuk Haftası büyük önem arz etmektedir.

 10 Kasım 1938'de kaybettiğimiz Atatürk'ü 78 yıl sonra bile büyük bir özlemle anarak; demokrat ve çağdaş bir ulus olma yolunu açan yüce öndere hepimizin şükran borçlu olduğunu hatırlatmak istiyorum.

 Gelecek nesillerin yetişmesinde büyük rol oynayan öğretmenlerimizin de 24 Kasım 2016 tarihinde kutlanacak olan Öğretmenler Günü'nü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

l
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.