Kurumsal

GÖREVDE OLANLAR (YÖNETİM KURULU)


BAŞKAN
EROL DEMİREL
( edemirel@ismmmo.org.tr )


  Doğum Yılı ve Yeri: 1960 yılında İstanbul'da doğdu.
  Öğrenimi: Kabataş Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında İnsan Kaynakları uzmanlık alanında yüksek lisans yaptı. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe Denetim alanında doktorasını tamamladı, halen yeterlilik aşamasındadır. “Örgütlerde Güven Ortamının Öncülleri ve Sonuçları” adlı Yüksek Lisans Tezi bulunmaktadır.
  Çalışma Hayatı: Beyoğlu İlçesi'nde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçmişte Mali Çözüm Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, 2004-2010 arasında TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2010-2013 döneminde İSMMMO Oda Saymanlığı, 2013-2016 döneminde İSMMMO Oda Sekreterliği görevlerinde bulundu. TESMER İstanbul Şubesi eğitmenidir. Yayınlanmış çok sayıda mesleki bildiri, mesleki proje çalışmaları ve yazıları bulunmaktadır. 2016-2019 döneminde İSMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır, 2019-2022 döneminde İSMMMO Oda Sekreterliği görevini üstlenmiştir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.BAŞKAN YARDIMCISI
MAHMUT ŞAHİN
( mahmut.sahin@ismmmo.org.tr )


  Doğum Yılı ve Yeri: 1968 yılında İstanbul'da doğdu.
  Öğrenimi: Üsküdar Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü bitirdi.
  Çalışma Hayatı: 1994 yılından itibaren Üsküdar İlçesi'nde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak Mesleki faaliyetini sürdürmektedir. 2007-2009 yılları arasında MMMB Derneği Üsküdar Şube Sekreterliği, 2009-2011 yılları arasında MMMB Derneği Üsküdar Şube Başkanlığı yaptı. 2010-2016 yılları arasında İSMMMO Üsküdar İlçe Temsilci Yardımcılığı yaptı. 2011- 2018 döneminde MMMB Derneği Genel Merkez Sekreterlik görevi ve 2018-2021 döneminde MMMB Derneği Genel Başkanlık görevinde bulundu. 2016-2022 yılları arasında İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu üyesidir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.ODA SEKRETERİ
HALİM BURSALI
( halim_bursali@ismmmo.org.tr )


  Doğum Yılı ve Yeri: 1963 Rize doğumludur.
  Öğrenimi: Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi ve Dış Ticaret Bölümlerini bitirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yüksek lisansa devam etmektedir.
  Çalışma Hayatı: 1987 yılından bu yana Fatih İlçesi'nde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011-2015 yılları arasında MMMB Derneği Fatih Şubesi Başkanlığı'nı yaptı. 2004 yılından itibaren TESMER İstanbul Şubesi Eğitmenliği, 2012 yılından itibaren TÜRMOB eğitmenliği görevlerinde bulundu. İşletmelerde Vergi (Usul) İncelemeleri ve Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tablolar ve Analizi kitapları bulunmaktadır. 2015-2016 İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Üyeliği, İSMMMO Fatih İlçe Temsilciliği ve TESMER İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı, 2019-2022 döneminde İSMMMO Yayın Kurulu Başkanlığı ve İSMMMO Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve bir çocuk babasıdır.ODA SAYMANI
YALÇIN SÜTÜTEMİZ
( yalcin_sututemiz@ismmmo.org.tr )


  Doğum Yılı ve Yeri: 1968 İstanbul doğumludur.
  Öğrenimi: Fatih Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Altınbaş Üniversitesi Finansal Ekonomi Yüksek Lisans eğitimi devam etmektedir.
  Çalışma Hayatı: Şişli İlçesi'nde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. 2013-2016 dönemi İSMMMO Şişli İlçe Temsilci Yardımcılığı, 2015-2016 yılları arasında İstanbul SMMM Odası Stajyerlerle İletişim Komitesi Üyeliği, 2016-2019 Dönemi İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. TESMER İstanbul Şubesi eğitmenidir. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, MMMB Derneği Şişli Şubesi Üyelikleri bulunmaktadır. Mesleki alanda yayınlanmış yazıları vardır. 2016 yılından itibaren İSMMMO Şişli İlçe Temsilciliği görevini üstlenmiştir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.ÜYE
ÖZLEM GÜL ER
( ozlem.gul@ismmmo.org.tr )


  Doğum Yılı ve Yeri: 1975 İstanbul doğumludur.
  Öğrenimi: Kocasinan Lisesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi. Londra Cavendish College de Marketing, Advertising, Public Relations konularında eğitim aldı. London School of Economics and Political Science'da ekonomi eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Muhasebe Denetimi yüksek lisansını yaptı. Bordro Hileleri konusunda yüksek lisans tezi bulunmaktadır.
  Çalışma Hayatı: 2008 yılına kadar uluslararası kurumsal şirketlerde muhasebe finans koordinatörlüğü ve CFO görevlerinde bulundu. 2008 yılından bu yana Bahçelievler İlçesi'nde mesleki faaliyetini sürdürmektedir. 2013-2016 döneminde İSMMMO Akademi Denetleme Kurul Üyeliği, 2013-2019 dönemi İSMMMO Bahçelievler İlçe Temsilciliği, 2016- 2019 dönemi İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. 2019 yılından itibaren İSMMMO Mesleki Uygulamaları Denetleme Kurul Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve bir çocuk annesidir.ÜYE
MUSTAFA GÜN
( mustafa.gun@ismmmo.org.tr )


  Doğum Yılı ve Yeri: 1982 İstanbul doğumludur.
  Öğrenimi: Prof.Dr.Faik Somer Yabancı Dil Ağırlıklı Süper Lisesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nün ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
  Çalışma Hayatı: 2005-2011 yılları arasında uluslararası bir firmada muhasebe sorumlusu olarak çalışmış ve sonrasında özel bir denetim firmasında vergi denetimi yapmıştır. 2011 yılından itibaren Kadıköy İlçesi'nde mesleki faaliyetlerini serbest olarak sürdürmektedir. İstanbul Mahkemeleri Mali Konular Bilirkişisi kadrosuna seçilmiş olup halen devam etmektedir. 2010 yılında TESMER İstanbul Şubesi eğitmenlik görevine, 2012 yılında TÜRMOB Bağımsız Denetim eğitmenliği görevine başlamıştır. 2011-2013 yıllarında İSMMMO Bağımsız Denetim Komitesi Üyeliği ve 2016-2022 dönemlerinde İSMMMO Kadıköy İlçe Temsilciliği görevini yapmıştır. 12 yıllık eğitmenlik sürecinde birçok eğitim projesinin hayata geçmesine katkı sağlamış olup TESMER İstanbul Şubesi ve TÜRMOB eğitmenlik görevlerine devam etmektedir.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.ÜYE
ETHEM YÜKSEL KAHVECİ


  Doğum Yılı ve Yeri: 1972 İstanbul doğumludur. 
  Öğrenimi:  İlk, Orta ve Lise eğitimini Şişli'de tamamlamıştır. Üniversite eğitimini MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLMİLER FAKÜLTESİ İŞLETME bölümü MUHASEBE – FİNANSMAN UZMANLIK DALINDA tamamladı. Üniversite eğitimi ile eş zamanlı olarak çeşitli firmalar ve muhasebe ofislerinde okuduğu bölüm ile ilgili çalıştı. Yüksek lisansını MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE FİNANSMAN bölümünde yaptı.
  Çalışma Hayatı:  1990 yılında başladığı muhasebe hayatına, Çeşitli firmalarda muhasebe personeli, şef ve müdür yardımcılığı görevlerinden sonra 2001 yılından itibaren kendi bürosunda Mali Müşavirlik yaparak devam etmektedir. Ekibi ile birlikte çeşitli firmalara, Muhasebe, İş hukuku, Yönetim, Finans ve Şirket içi mesleki eğitim konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. 1998 Yılında eğitimcilik kariyerine çeşitli özel dershanelerde Genel muhasebe, SGK, İş hukuku dersleri vererek başlamıştır. 2005 yılından itibaren İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU'NDA öğretim görevlisi olarak da görev yapmaya başlamıştır ve halen bu görevini sürdürmektedir. Burada 1.sınıflara Genel Muhasebe 2.Sınıflara da Bilgisayarlı Muhasebe dersleri vermektedir. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ'NDE Florya ve Beşiktaş kampüslerinde, SGK ve Bordrolama uzmanlığı, İş hukuku uzmanlığı, E-defter, E-fatura eğitimi, Finansçı olmayanlar için finans eğitimi gibi konular ile ilgili derslere girmektedir. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ'NDE İş hukuku standartları ve bordrolama dersleri vermektedir. BİLGE ADAM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AKADEMİSİ'NDE bireysel muhasebe eğitmeni olarak derslere girmiştir. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ'NDE Yüksek lisans seviyesinde dersler vermektedir. İSMEK'te SGK ve Vergi konularında Muhasebe eğitmenlerine, değişen mevzuat hakkında çeşitli konferans ve seminerler vermiştir. İBB Kariyer günlerinde muhtelif zamanlarda konuşmacı olarak katılarak genç beyinlere tecrübelerini aktarma fırsatı yakalamıştır. Muhasebede Dönem sonu işlemleri, Gelir ve kurumlar vergisi, Sosyal Güvenlik ve iş hukuku konularında konferans ve seminerler vermektedir. 2010 yılında İSTANBUL MAHKEMELERİ MALİ KONULAR BİLİRKİŞİSİ kadrosuna seçilmiştir. 2014 yılında ilgili eğitimleri tamamlayarak KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ olmaya hak kazanmıştır. 2015 Yılı Şubat ayında İstanbul Meslekte Birlik İl yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. İstanbul Meslekte birlik Eğitimden Sorumlu İl yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Çeşitli ilçelerde 30'a yakın eğitim semineri vermiştir. 2017 Yılı Aralık ayında Muhasebe, Finans ve İş hukuku alanlarında Bilirkişi olarak seçilmiştir. 2017 Yılı Aralık Ayında Uzlaştırmacılık eğitimlerini tamamlayarak Uzlaştırmacı adayı olarak sınava girmeye hak kazanmıştır. Mesleki yazı ve makaleleri ile röportajları çeşitli internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Halen, mesleği olan Mali Müşavirlik ile eş zamanlı olarak çeşitli üniversitelerde eğitim ve konferanslar vermektedir.
  Kişisel Bilgiler:  Evli ve üç çocuk babasıdır.ÜYE
ALİM KARATAŞ


  Doğum Yılı ve Yeri: 1970 Gümüşhane doğumludur. 
  Öğrenimi: Şişli Lisesi'nden mezun oldu. Hacettepe iktisadi idrari bilimler işletme fakültesini bitirmiştir.
  Çalışma Hayatı: 1999 yılından itibaren Şişli İlçesi'nde faaliyetlerini serbest meslek olarak sürdürmektedir. 2016-2019 tarihleri arası İSMMMO Disiplin Kurulunda görev yapmıştır. Çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak muhasebe mesleği alanında dersler vermiştir. Basılmış 5 kitabı vardır. Uzmanlık alanı iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatıdır.
  Kişisel Bilgiler:  Evli ve 4 çocuk babasıdırÜYE
TANER YÜCEUR
( tyuceur@ismmmo.org.tr )


  Doğum Yılı ve Yeri: 1969 Kars doğumludur.
  Öğrenimi: Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
  Çalışma Hayatı: 2000 yılından bu yana Bağcılar ilçesinde Serbest Muhasebeci Mali olarak faaliyet göstermektedir. 2000 - 2007 yılları arasında İSMMMO Bağcılar Oda Temsilci Yardımcılığı, 2007 - 2010 ve 2013 - 2015 yılları arasında İSMMMO Bağcılar Oda Temsilciliği görevinde bulunmuştur. KGK Bağımsız Denetçi belgesine sahiptir. Bilirkişi ve Uzlaştırmacılık görevine devam etmektedir. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kurumlarında yöneticilik yapmıştır. 2016 - 2019 ve 2019 - 2022 döneminde İSMMMO Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
  Kişisel Bilgiler: Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.