Kurumsal

Ekim 2023 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

Ekim ayı mesajımda sizlere genel hatlarıyla sürdürülebilirlik raporlamalarından söz etmek istiyorum.

Dünyamız; iklim değişikliği, kaynak ve enerji sorunları, nüfus artışıyla birlikte gelen gıda ve su kıtlıkları, doğal çevrenin tahribatı, güvenlik ve sağlık kaygıları dahil olmak üzere aşılması gereken birçok küresel sürdürülebilirlik sorunuyla karşı karşıyadır.

‘Sürdürülebilirlik Raporlaması’ bu nedenle gün geçtikçe işletmeler için daha da önemli bir hale gelmektedir. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) hedefleri, işletmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini etkin bir şekilde yönetmek için belirledikleri stratejik hedeflerdir. Bu hedefler üç temel kategoriyi kapsamaktadır:

Çevresel Kategori; Bir şirketin ekolojik performansına ve çevresel etkilerini en aza indirme çabalarına,
Sosyal Kategori; Çalışanlarla, tedarikçilerle, müşterilerle ve şirketin faaliyetlerinden etkilenen topluluklarla olan ilişkilerinin yönetimine,
Yönetişim Kategorisi; Şirketin liderliğini, iç kontrollerini, denetimlerini ve genel kurumsal yönetim uygulamalarını analiz etme çalışmalarına odaklanır.

Sürdürülebilirlik raporlamasının yapılabilmesi için belirlenmiş tek bir yöntem yoktur; farklı organizasyonel ihtiyaçları karşılayacak birden fazla çerçeve bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik raporlaması; raporlamayla ilgili olarak algılanan katılığın aksine, uygulamada esneklik sunmaktadır. Ancak hazırlanan raporların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.

  • Finansal sermaye sağlayıcıları da dahil olmak üzere, entegre rapor tarafından doğrudan hedeflenenlerin ötesinde paydaşlara erişimini genişletmesi,
  • Şirketin gelişen sürdürülebilirlik ortamındaki rekabetçi konumu hakkında ayrıntılar sağlaması,
  • Şirketin sosyal, insani ve çevresel sermayeyle ilgili girişimlerine kapsamlı genel bir bakış sunması.

Şirketler sürdürülebilirlik raporunda bu unsurları ele alarak ESG hedeflerine yönelik taahhütlerini etkili bir şekilde iletebilir, paydaşların katılımını sağlayabilir ve olumlu sosyal ve çevresel etkiler yaratma konusundaki taahhütlerini gösterebilirler. Sürdürülebilirlik raporlaması çerçeveleri söz konusu olduğunda şirketlerin dikkate alabileceği çeşitli yaklaşımlar vardır. Bunların belli başlıcaları; Yerleşik sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleri, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) veya Karbon Açıklama Projesi (CDP) gibi yaygın olarak tanınan sürdürülebilirlik raporlama çerçeveleridir. Bu çerçeveler çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) bilgilerini değerlendirmek ve açıklamak için yapılandırılmış yönergeler sağlamaktadır.

Değerli Meslektaşlarım;

Kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetildiği bir dünya hepimizin ortak amacıdır. İşletmelerin bu amaca yönelik durumlarını ve çalışmalarını ortaya koyacakları Sürdürülebilirlik Raporlamalarının hazırlanması noktasında meslektaşlarımıza önemli bir görev düşmektedir.

Sürdürülebilirlik raporlamaları konusunda İSMMMO olarak hem farkındalık düzeyinde hem de uzmanlık düzeyinde gerçekleştireceğimiz eğitim çalışmalarıyla mesleki gelişime katkı sunmaya devam edeceğiz.

Gelecek ay görüşmek üzere.

Saygılarımla.

Erol DEMİREL
Başkan

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.