Kurumsal

Aralık 2016 Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

 Yaşamakta olduğumuz günler dünyada ve ülkemizde bazı önemli darboğazları aşmayı zorunlu kılmaktadır. Dünyada yaşanan gelir adaletsizliği toplumsal sorunları doğurmakta ve gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler üzerindeki baskıları artmaktadır. Ülkemizde de terörle mücadele, yıllardır toplum üzerine maddi ve manevi yük olmuştur. Terörün bitirilmesi ülkemizin üzerindeki büyük bir yükü kaldıracaktır.

 Son aylarda döviz kurlarındaki artış, başta olmak üzere gelişen ekonomik olaylar hem bireylerin hem de şirketlerin daha fazla tasarruf yapmalarının önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Özellikle şirketler; aktif-pasif yönetimi yapmamaları ya da yapamamaları durumunda döviz artışları ve azalışlarından daha fazla etkilenecektir. Sorun ekonominin değişken ve hareketli olmasından çok bu durumu yönetememekten geçmektedir.

 Zaman zaman konuşulan ancak ekonomi iyiye gitmeye başlayınca tekrar unutulan ve ülkemizin de temel ihtiyacı olan yapısal reformları artık hayata geçirilmeliyiz, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik düzeni birlikte yaratmalıyız.

Biz mali müşavir, muhasebeciler; tüm ekonomik iş ve işlemlerin her aşamasında varız ve var olmaya da devam edeceğiz. Şöyle bir göz atmak gerekirse; ekonomik işleri bütçeleyen ve finansal planlar yapan, işlemleri raporlayan, vergi ve sosyal güvenlik konularında danışılan, kamunun tahsilatına yardımcı olan, her konuda güvenilir işletme danışmanı olan, finansal tabloları denetleyen bizleriz. Amacımız etik ilkelere bağlı kalarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak ve toplumsal fayda bilincini yaymaktır. Bizler, üzerimize düşen görevleri dün olduğu gibi bugün de yapıyoruz, yarın da yapmaya devam edeceğiz.

Aralık ayı meslektaşlarımız için özel bir aydır. Hem biten bir yılın verdiği yoğunluk hem de yeni başlayacak yıl için yapılacak hazırlıklar aralık ayında meslektaşlarımızın mesailerini doldurmaktadır. Bağımsız olarak mesleki faaliyet yürüten meslek mensubu ile hizmet akdi ile faaliyet yürüten meslek mensubunun yoğunluğu genel olarak değişmemekte fakat özelde farklılaşabilmektedir.

Değerli üyelerimiz;

 İçinde bulunduğumuz çağ dijitalleşme çağıdır. Bu nedenle de mesleğimiz çağın gereklerine uygun olarak değişecek ve gelişecektir. Önemli olan bu değişim ve gelişime ayak uydurabilmektir. Biz İSMMMO olarak değişim ve gelişimi yönetebilmek adına gerekli çalışmaları yapmakta ve her an meslektaşımız yanında olmakta kararlıyız.

Nitekim İSMMMO olarak, günümüzün koşullarına uygun olarak e-uygulamalar yönünde çalışmaların sürdürülmesi için seminerler düzenlemekteyiz. İlçelerimizden Üsküdar ile Ataşehir’de e-fatura, e-devlet, e-denetim ve e-arşiv fatura konusunda Kasım ayının son günlerinde seminerler yaptık. Ayrıca, Aralık ayı boyunca ilçelerden gelecek talepler doğrultusunda E-Uygulamalar ve Dönem Sonu İşlemleri seminerleri tüm hızıyla devam edecek. Buna bağlı olarak 6 Aralık 2016 tarihinde Dönem Sonu İşlemleri'nin konuşulacağı; TÜRMOB Genel Başkanımızı, Mali İdareyi ve alanında uzman akademisyenleri ağırlayacağımız büyük bir seminer ile karşınızda olacağız.

Yılın son ayındayız, hemen her kişi ve mesleğin kendi “muhasebesiöni yapacağı bir dönemdeyiz. Girdi-çıktı, kâr-zarar, gerekli-gereksiz konusunda bir sonuca varıp, karar vereceğimiz aydayız. Dileğim sonuçların gönlünüzce bir yere gelmiş olması ve mutlu olmanızdır.

Büyük Önder Atatürk'ün öncülüğünde, pek çok Avrupa ülkesinden önce, 5 Aralık 1934 günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Haklarının verildiği gündür. 10 Aralık 1948 ise İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletlerde onaylandığı gündür. Bu iki önemli günü ve 2017 yılının sağlık, huzur, mutluluk, barış ve bol kazanç getirmesini dilerken, Yeni Yılınızı en içten duygularla kutlarım.

Sevgi ve saygılarımla.


Başkan

 

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.