İSMMMO Akademi

Kurumsal Eğitimler

İSMMMO Akademi olarak İSMMMO’nun Muhasebe ve Finans alanındaki 30 yıllık eğitim tecrübesine dayalı bilgi birikimini ve sürekli yenilenerek gelişen eğitim anlayışını kurumsal eğitimlerimizle sizlere sunuyoruz.

Şirketler, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan kuruma özgü eğitim programları hazırlamaktayız. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların mesleki ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlayacak beceri ve bilgi kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar her kurumun kendi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kuruma özel olarak tasarlanmaktadır. İSMMMO Akademi ve kurumun ortak çalışması ile tasarlanan programlar; Akademi’de, online olarak veya kurumun uygun gördüğü bir mekanda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu programların ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir:
    1- Muhasebe,
    2- Denetim,
    3- Finans,
    4- Ekonomi,
    5- Mesleki Yabancı Dil.

 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.