Yayınlar

Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Primlerine Esas Tutulacak Kazançların Hesabında Dikkate Alınacak ve Alınmayacak Kazançların Tespitine İlişkin Tebliğ Taslağına İlişkin Rapor

Temmuz 2008

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.