1
2
3
SEMPOZYUM KONULARI
X. Türkiye Muhasebe Denetimi
● Ekonomik Alanda Yeni TTK, Kurumsallaşma Ve Denetim

IV. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi
● Uluslararası Alanda Muhasebe Ve Denetim Mesleğinin Yeniden Yapılanması